‘Autofotos brossa’ en favor d'una Tunísia neta

Un grup de tunisencs s'ha començat a fer autofotos amb munts d'escombraries de fons i les fa circular per les xarxes socials amb l'etiqueta #SelfiePoubella (‘selfie brossa’) per a denunciar la brutícia que omple els carrers del país.

Es tracta d'una reacció als selfies i fotos penjats a la xarxa pel ministre de Turisme, Amel Karboul, per a promoure el turisme al país nord-africà.

selfies
El 16 de maig, els administradors de la pàgina de Facebook ‘Clean Tunisia’ van llançar una crida [fr] als usuaris a publicar-hi autofotos:

Nous attendons vos photos selfies qui montreront la gravité de la situation ds nos rues et partout ds le pays..Ils cherchent à cacher la triste réalité de nos quartiers avec les cartes postales des beaux paysages de la Tunisie et oublient qu'il y'a un peuple 3ayech fi ezzebla ….

Esperem les vostres autofotos per a mostrar la gravetat de la situació dels nostres carrers a tot el país… Les autoritats busquen amagar la trista realitat dels nostres barris amb postals de bonics paisatges de Tunísia i s'obliden que hi ha gent que viu entre escombraries…

selfie 3

En un altre missatge publicat [fr] el 19 de maig deien:

Si les selfies de Karboul sont généralement justifiés par la bonne cause touristique, cette campagne de Selfie Poubella se montre tant d’intérêt touristique que citoyen, puisqu’elle appelle, tout simplement, à débarrasser les villes de Tunisie des déchets qui jonchent ses rues.

Le principe est tout simple( …)Avec pour objectif que le citoyen tunisien, autant que le touriste de passage, profite d’un espace public propre.

«Montrons aux responsables de ce pays le vrai visage de nos rues et la pollution de l'environnement A vos Selfies!!

Si els selfies del ministre de Turisme es justifiquen generalment per la bona causa turística, aquesta campanya de Selfie Poubella és tant d'interès turístic com ciutadà perquè apel·la, simplement, a netejar les ciutats de Tunísia d'escombraries.

El principi és ben simple (…) amb l'objectiu que el ciutadà tunisenc, com també el turista de pas, es beneficiï d'un espai públic net.

Ensenyem als responsables del país la cara real dels nostres carrers i la pol·lució del medi.

selfie 2

L'abril passat, el govern va calcular que les escombraries acumulades als carrers arribaven a les 300.000 tones i en culpaven les infrastructures ‘malmeses’ de recollida i l'augment de les baixes laborals dels escombriaires. Malgrat múltiples campanyes de neteja llançades per les autoritats i grups de la societat civil en moltes regions del país, la brossa continua amuntegant-se.

selfie 1

Comença la conversa

Autors, si us plau, Obre sessió »

Pautes

  • Tots els comentaris són revisats per un moderador.. Si us plau, no introdueixis comentaris més d'una vegada o es podrien identificar com a correu brossa.
  • Si us plau, respecta als altres. No s'aprovaran comentaris que continguin missatges ofensius, obscenitat o atacs personals.