Com el fil de teixir ha canviat la vida de les dones del Nepal i de l'Índia

Photo by skinnydiver. CC0 Public Domain

Imatge de skinnydiver. CC0 De domini públic

Nicole Snow és una emprenedora americana i fundadora de Sargir un bon fil, una web en línia per a un estil de vida creatiu i una plataforma per a comerciar/intercanviar fils, que connecta dones de tot el món. La iniciativa de la Nicole ha ajudat a dones artesanes índies i nepaleses a distribuir fils i articles de qualitat arreu del món, transformant les seves habilitats tradicionals en idees emprenedores i econòmicament viables.

«Sargir un bon fil» selecciona més de 300 dones talentoses de l'Índia i el Nepal per a que treballin recollint i reciclant deixalles tèxtils per transformar-les en fils d'alta qualitat. D'aquesta manera les deixalles tèxtils que normalment van a parar a un abocador es reutilitzen per obtenir beneficis, mentre que la distribució dels productes es produeix en línia a través de la companyia Amazon o Etsy.

Aquesta combinació de factors ha fet créixer «Sargir un bon fil» des dels 16.000 dòlars el 2008 fins a 1 milió de dòlars el 2015. La Nicole ha parlat recentment a la Conferència de la cambra del petit comerç dels Estats Units, on ha explicat que va tardar alguns anys fins que no va poder començar a treballar en aquest projecte particular a temps complet. Avui, «Sargir un bon fil» té seguidors actius a les xarxes, dóna classes de teixir i de teixits a les seves instal·lacions i es planteja obrir un estudi dedicat a les fibres.

He parlat amb la Nicole per conèixer millor el projecte.

Sarah Green: Fa unes quantes setmanes, a Nova Deli va tenir lloc una conferència on es van recollir dones emprenedores des de l'Associació del Sud d'Àsia per la Cooperació Regional (SAARC) per tal de promoure la seva artesania i teixits. Creus que aquesta iniciativa va relacionada amb el que «Sargir un bon fil» fa? Com?

Nicole Snow: Both Darn Good Yarn and this conference share the same goal – encouraging Asian women to take a more active role in the economic development of their respective countries. By enabling them to build connections with other like-minded women and inspire each other, such initiatives create new business and social opportunities.

When I first traveled to Asia, I was amazed to see the extent to which the work of these women is underestimated.

They possess highly valuable skills and talents and it’s a shame that the world has insufficient understanding of it. I also noticed there is a lack to basic supply in the poorest regions of these countries. This exacerbates issues of under-employing these women.

This is why any initiative aimed at helping the world recognize such skills can make a great impact onto the way these women live and work. Similar to Darn Good Yarn, which is an online space for trading quality yarn, the New Delhi conference does something beyond simply creating marketing opportunities. It connects the two sides of the market and promotes valuable crafts by Nepalese and Indian women.

 

Nicole Snow: Tan «Sargir un bon fil» com aquesta conferència tenen el mateix objectiu: encoratjar les dones asiàtiques a tenir un paper més actiu en el desenvolupament de l'economia dels seus països. Aquestes iniciatives creen nous negocis i noves oportunitats socials, ja que fan possible la creació de ponts de comunicació entre dones amb la mateixa manera de pensar i permeten que s'influenciïn entre elles.

La primera vegada que vaig viatjar a l'Àsia, em vaig sorprendre de fins a quin punt la feina d'aquestes dones estava infravalorada.

Tenen un talent i unes habilitats admirables i era una pena que el món no els hi ho valorés. També em vaig adonar que hi havia una carència de matèries primeres a les regions més pobres d'aquests països. Això empitjorava les raons de la subocupació d'aquestes dones.

Per aquesta raó, qualsevol iniciativa que ajudés a fer conèixer el talent d'aquestes dones produiria un gran impacte en la manera en què elles treballaven. De la mateixa manera que «Sargir un bon fil», que proporciona fil de bona qualitat per Internet, la conferència de Nova Delhi fa una cosa més senzilla, que és crear oportunitats de fer publicitat. Connecta les dues parts del mercat i promou productes artesans de gran valor fets per les dones nepaleses i índies.

Sarah Green: Explica'ns més coses sobre com «Sargir un bon fil» està canviant les oportunitats socials de les dones.

Nicole Snow: In addition to enabling women with similar interests to share their ideas, I think that Darn Good Yarn’s major value is the fact it managed to change the living for hundreds of women in Nepal and India.

Namely, when I first started collaborating with these women, their average salaries were less than $2 a day and now they earn $13-$16 a day!

All this was achieved by opening a global market for them using a single resource available to everyone – the Internet.

 

Nicole Snow: A part de permetre que dones amb interessos similars puguin compartir idees, crec que l'aportació més important de «Sargir un bon fil» és que ha aconseguit canviar la manera de viure de centenars de dones del Nepal i l'Índia.

Per exemple, quan vaig començar a col·laborar amb aquestes dones, la mitjana del seu sou era menys de 2 dòlars al dia, ara guanyen una mitjana de 13-16 dòlars diaris!

Tot això ha sigut possible gràcies a obrir un mercat global utilitzant l'única eina que era accessible per a elles: Internet.

Sarah Green: Has dit que vas viatjar a l'Àsia. Va ser llavors que vas tenir la idea de fundar «Sargir un bon fil»?

Nicole Snow: The very idea was conceived based on my personal experience with buying yarn. After leaving Air Force, I started being interested in knitting and realized that much of the yarn you can buy in the US stores is low quality. I started looking for a way to get better quality yarn for myself, which is how I discovered this huge market gap. The realization of the fact that its production in Nepal and India is highly underestimated only added up to my idea, enabling me to create something that has a market value and, at the same time, improves the living of other people.

I personally never expected that the project would be as successful and make such a deep impact on both yarn trade industry and economic opportunities for women in Nepal and India.

 

Nicole Snow: La idea la vaig concebre a partir de la meva experiència personal per comprar fil. Després de deixar Air Force, em vaig aficionar a fer mitja i va ser quan em vaig adonar que el fil que es podia comprar a les botigues dels Estats Units era d'una qualitat pèssima. Vaig començar a buscar la manera d'aconseguir fils de millor qualitat, i va ser quan em vaig adonar del buit de mercat que hi havia. Saber que les condicions laborals al Nepal i a l'Índia no eren les millors va fer que pensés si era possible crear alguna iniciativa que ocupés aquest buit en el mercat i que a la vegada millorés la situació de les persones en aquests països.

Personalment, mai vaig pensar que aquest projecte arribés a tenir tant d'èxit i que produís un impacte tan gran tant a la industria del fil com a les oportunitats econòmiques de les dones del Nepal i de l'Índia.

Sarah Green: Abans, les dones del Nepal i d'altres països de l'Àsia produïen bàsicament roba, menjar i joies per a elles mateixes o per als seus cercles personals més propers. Avui en dia, les iniciatives promogudes per dones d'aquestes regions tenen un impacte global. Què ha canviat?

Nicole Snow: Like in most other industries, the availability of the Internet created new opportunities for product sales and promotions, which many women from these regions recognized. If I could pinpoint a single most important benefit the globalized village has brought about, it would definitely be the openness towards creative initiatives that finally found the medium to monetize their efforts.

Nicole Snow: Com en molts altres països, Internet ha creat noves oportunitats per vendre productes i per fer publicitat. Les dones d'aquestes regions tan sols s'han aprofitat d'això. Si tan sols hagués de marcar un dels beneficis que hem obtingut del món globalitzat seria, sens dubte, l'obertura de mercat i de publicitat que això ha donat per tal que iniciatives creatives puguin finançar-se.

Sarah Green: Com a dona emprenedora, què és el que acostumes a aconsellar als joves emprenedors? I si provenen de societats conservadores o constrictives?

Nicole Snow: The easiest thing to say is that these women only need to focus on what they do best to eventually gain recognition for their work. However, the truth is that they need to go through various challenges and adopt new approaches to the world around themselves in order to succeed. They need to be ready to invest so much energy and time into creative processes that they will often feel completely powerless.

And it is this powerlessness that should inspire them for constant improvement. I believe everyone is powerful enough to make a significant change for themselves or the world around them, which is a fact they should never forget.

Nicole Snow: La cosa més fàcil a dir és que aquestes dones tan sols necessiten concentrar-se en el que fan millor per poder guanyar, potser, reconeixement per la seva feina. No obstant, la veritat és que han de superar diversos reptes i adoptar noves maneres de comunicar-se amb el món que les envolta per tal de tenir èxit. Han d'estar preparades per invertir energia i temps en un procés creatiu que molt sovint les farà sentir impotents.

I és aquesta impotència la que les hauria d'inspirar per tal de millorar diàriament. Jo penso que tothom té la força necessària per poder fer un canvi significatiu per ells mateixos o pel seu entorn, cosa que mai no hauríem d'oblidar.

Comença la conversa

Autors, si us plau, Obre sessió »

Pautes

  • Tots els comentaris són revisats per un moderador.. Si us plau, no introdueixis comentaris més d'una vegada o es podrien identificar com a correu brossa.
  • Si us plau, respecta als altres. No s'aprovaran comentaris que continguin missatges ofensius, obscenitat o atacs personals.