Com s'enfronten a la pandèmia de la COVID-19 les comunitats balineses d'Indonèsia

Una venedora en un mercat de Bali. Foto de I Komang Arsa Saguna / BASAbali Wiki. Utilitzada amb permís.

Bali, una illa d'Indonèsia i la principal destinació turística del país obrirà les seves fronteres a turistes nacionals el 31 de juliol. El govern espera que l'obertura de l'illa revisqui a poc a poc el sector turístic que ha estat greument afectat per la pandèmia de la COVID-19.

L’experiència de Bali a l'hora de suavitzar les mesures restrictives guiarà les decisions de les autoritats per quan tornin a rebre turistes estrangers al setembre.

A 30 de juliol, Indonèsia ha registrat 106.336 casos de COVID-19 i 5.058 morts causades pel virus. Hi ha casos actius de coronavirus en les 34 províncies del país. Els casos de COVID-19 a Bali s'han duplicat des de l'inici de juliol. A 27 de juliol, s'havien registrat 3.219 casos en tota la província.

L'illa, que depèn en gran mesura del turisme, es va confinar de cop a l'abril. Aquest fet ha alterat l'economia local i ha deixat a l'atur a milers de treballadors. Com han sobreviscut els seus habitants durant els tres últims mesos?

Una wikithon organitzada per BASAbali Wiki ha instat els participants balinesos a descriure l'impacte de la COVID-19 en les seves comunitats.

BASAbali Wiki és una plataforma digital que promou la llengua balinesa, una de les 707 llengües d'Indonèsia. Segons el cens de 2011, hi ha gairebé dos milions de persones que parlen balinès a la província de Bali, que té una població d'uns quatre milions.

Una de les iniciatives de la plataforma és una wikithon que té com a objectiu afegir més paraules i frases al diccionari cultural de BASAbali Wiki. El tema d'aquest any és l'impacte social de la COVID-19:

Covid-19 mini-wikithons provide a safe space for people to talk in their native Balinese language about their challenges and coping strategies of the pandemic in Balinese communities.

Les mini-wikithons proporcionen un espai segur per parlar en balinès sobre els reptes i les estratègies per superar la pandèmia de la COVID-19 en les comunitats balineses.

Es van seleccionar les tres millors entrades de fotografia i redacció i es van traduir a l'indonesi i a l'anglès.

La foto (veure la foto del principi de l'article) i la llegenda presentades per by I Komang Arsa Saguna va ser la guanyadora de la competició “Just Photo It” (“Només fes-ne una foto”). L'entrada ens mostra com els comerciants en mercats locals van ser afectats per la pandèmia. Aquí hi teniu un fragment traduït de la llegenda:

In Bali, the COVID-19 outbreak has been plaguing us since March. When the outbreak hit Bali, many economic sectors were affected by the virus, ranging from the upper-middle to lower-middle economy. There is an appeal from the government to avoid this virus by working from home, compound or griya (large residence consisting of multiple courtyards). People who have jobs selling in the market find it difficult to sell.

Traders who sell at the market cannot carry out their work because fewer and fewer people shop at the market. Likewise, traders who sell in the market are afraid of the coronavirus, and this causes many traders not to sell in the market, though there are still some traders who do.

Although many small traders have received basic food assistance from the government, the assistance wasn't enough, which caused small traders to continue to sell, disobeying the government's call to avoid the danger of the coronavirus.

A Bali, el brot de COVID-19 ens porta assolant des del març. Quan el brot va arribar a Bali, molts sectors econòmics es van veure perjudicats pel virus, tant els més rics com els més pobres. El govern demana que, per evitar aquest virus, la gent treballi des de casa, des d'un recinte o griya (grans edificis residencials que consisteixen de diversos patis). Aquells que treballen al mercat tenent dificultats per vendre.

El comerciants que venen al mercat no poden dur a terme la seva feina perquè cada cop menys gent hi va a comprar. De la mateixa manera, aquests tenen por del coronavirus i això fa que molts d'ells no hi venguin, però alguns encara hi van.

Tot i que molts petits comerciants han rebut assistència alimentària per part del govern, l'assistència no ha estat suficient, cosa que ha fet que molts d'ells segueixin venent, i desobeeixin les ordres del govern per evitar el perill del coronavirus.

Un home gran que porta posada una mascareta treballa les seves terres. Foto by I Wayan Kuntara / BASAbali Wiki. Utilitzada amb permís.

Per altra banda, la foto de I Wayan Kuntara va guanyar el tercer premi. Ens mostra la vulnerabilitat de la gent gran en zones rurals. Aquí hi teniu un fragment traduït de la llegenda:

The most susceptible to COVID-19 is usually an elderly person. Such a warning has an impact on the elderly in rural areas where they spend the majority of the day farming in the fields. It feels very tight working in the fields using a mask.

Els més susceptibles a la COVID-19 generalment són la gent gran. Una advertència com aquesta té un impacte en la gent gran que viu en zones rurals on la majoria d'ells es passen gran part del dia treballant al camp. Els resulta molt molest treballar portant una mascareta.

Sota la categoria de “Just Confide It” (“Només confia-ho”) de la wikithon, es demanava als participants que escrivissin articles sobre com havien abordat els problemes causats per la pandèmia.

Escrivint des de Yogyakarta, l'estudiant universitari I Kadek Surya Jayadi ha documentat algunes de les escenes al mercat de la seva comunitat. Aquí hi teniu un fragment de l'article traduït:

It's sad to see pedicab drivers who do not get passengers; I'm sad to see a newspaper deliveryman with no buyers; the kencur rice was also not sold. I can tell a lot more. Unlike most of the trading, herbal medicines sellers selling ginger, turmeric, and sere are suddenly crowded with buyers. Since the world has been hit by a pandemic, all kinds of herbal medicine sellers are busy with buyers. I also went along to buy herbal medicine at the market since there was an outbreak of Covid-19.

És trist veure que els conductors de bicitaxi no porten passatgers; m'entristeix veure que l'home que ven diaris no té clients; l'arròs kencur tampoc s'ha venut. Us en puc dir molts més, d'exemples. A diferència de la majoria de negocis, els venedors de remeis naturals que venen gingebre, cúrcuma i altres herbes seques tenen clients a cabassos. Des que el món s'ha vist amenaçat per una pandèmia, els venedors de remeis naturals estan molt enfeinats. Jo mateix també vaig anar a comprar herbes medicinals al mercat des que el brot de coronavirus va començar.

Una família ha optat per l'agricultura per tal de sobreviure a la pandèmia. Foto de Made Sinar / BASABali Wiki. Utilitzada amb permís.

El millor article el va escriure Made Sinar que va donar un testimoni emotiu sobre la decisió de la seva família de dedicar-se a l'agricultura per sobreviure a la pandèmia. Aquí hi teniu un fragment del seu l'article traduït:

My husband is also very diligent in working. Corn and sweet potatoes, which we planted every day, are now ready to be harvested. Every day my family eats corn and sweet potatoes. Sometimes we eat yam rice, sometimes steamed, sometimes also fried, which is important to stop the stomach from growling. There are vegetables also so that there is also income. I sell sweet potato chips. I make them. My eldest son is also diligent in helping, and my husband is in charge of taking him to the stalls. God still gives grace, even though we only sell sweet potato chips, and sometimes corn and vegetables, my family never goes hungry.

El meu home també és molt treballador. El blat de moro i els moniatos que vam estar plantant cada dia han madurat i ja els podem collir. La meva família menja cada dia blat de moro i moniato. De vegades mengem arròs amb moniato, de tant en tant el fem al vapor, altres vegades el fregim, cosa que és molt important perquè no ens faci soroll la panxa. També tenim verdures i això vol dir que guanyem diners. Venc moniato fregit. El preparo jo mateixa. El meu fill gran també és molt treballador a l'hora d'ajudar-nos, i el meu marit s'encarrega de dur-lo a les paradetes de menjar. Déu encara es recorda de nosaltres, tot i que només venem moniato fregit, i de vegades blat de moro i verdures, la meva família no passa mai gana.

Comença la conversa

Autors, si us plau, Obre sessió »

Pautes

  • Tots els comentaris són revisats per un moderador.. Si us plau, no introdueixis comentaris més d'una vegada o es podrien identificar com a correu brossa.
  • Si us plau, respecta als altres. No s'aprovaran comentaris que continguin missatges ofensius, obscenitat o atacs personals.