Milers de persones rebutgen els resultats de les eleccions a Cambodja

Thousands joined a protest against voting irregularities in Cambodia. Photo by Kimlong Meng, Copyright @Demotix (9/7/2013

Milers de persones es van afegir a la protesta en contra de les irregularitats durant les eleccions a Cambodja. Fotografia per Kimlong Meng, Copyright @Demotix (9/7/2013)

Tots els enllaços porten a pàgines en anglès, excepte quan s'indica el contrari.

Més de deu mil persones van participar a l'assemblea que va organitzar des de l'oposició el Partit pel Rescat Nacional de Cambodja (PNRC) per protestar contra la suposada manipulació [km] dels resultats electorals per part del partit governant, el Partit Popular de Cambodja (PPC).

El partit governant va guanyar per una majoria ajustada després d'aconseguir 68 escons, en comparació amb els 55 escons de l'oposició. Va ser la pitjor actuació electoral del PPC des del 1998, que ha estat en el poder durant les passades tres dècades.

Casey Nelson va compartir el que va observar durant l'assemblea pacífica del passat 7 de setembre:

The event was very well organized. Bottled water, bread, slogan emblazoned headbands, stickers and lotus flowers were available for all participants. A medical station was set up and medics patrolled the edges of the park. Organizers helped direct and control the crowd. Walking paths and exits were taped off throughout the park.At least within sight of the demonstration area, police presence was minimal and occupied primarily with traffic control.

Well more than a dozen “Human Rights Observers,” some identifiable by their blue shirts, presumably from the UN, CCHR and other NGOs, roamed around and through the crowds. I also noticed 4 or 5 foreigners in the crowd, participating in the demonstration.

Participants carried lotus flowers and flags and hand-drawn placards repeating the same 5 or 6 themes verbatim, most in both Khmer and English, including: “My Vote, My Life”; “My Vote, My Nation”; “Where is my vote?”; “There is Justice, There is Peace” and “We need an independent truth committee.”

L'esdeveniment estava molt ben organitzat. Es van facilitar ampolles d'aigua, pa, cintes per al cabell adornades amb eslògans, adhesius i flors de lotus a tots els participants. Es va instal·lar un punt d'atenció sanitària i els doctors van patrullar pels voltants del parc. Els organitzadors van ajudar directament i van controlar el públic. Es van tancar els camins de vianants i les sortides de tot el parc. Almenys a la zona de la manifestació, la presència policial era mínima i es va encarregar principalment del control del trànsit.
Més d'una dotzena “d'observadors de drets humans”, alguns d'ells fàcilment identificables per les seves samarretes blaves, presumiblement de l'ONU, de la CCHR [es] i d'altres ONGs, vagaven per la zona i entre el públic. També vaig veure 4 o 5 estrangers entre la gentada que participaven a la manifestació.

Els participants portaven flors de lotus, senyeres i pancartes fetes a mà en què es repetien paraula per paraula les mateixes 5 o 6 consignes, majoritàriament en khmer i anglès, per exemple: “El meu vot, la meva vida”; “El meu vot, la meva nació”; “On és el meu vot?”; “Hi ha justícia, hi ha pau” i “Necessitem un comitè de la veritat independent.”

Rally in Phnom Penh's freedom park. Photo by @RupertBAbbott

Concentració al Parc de la Llibertat de Phnom Penh. Fotografia per @RupertBAbbott

OU Ritthy també va assistir a l'assemblea al Parc de la Llibertat de Phnom Penh [ca]:

I just left Freedom Park. The number of protestors is about 20000- not decreasing but not much increasing either compared to previous mass demonstration.

The space of Freedom Park is NOT fully filled but many other people are standing and sitting on another nearby park, avoiding the given space/blocks at Freedom Park perhaps it is hot or they are NOT the protesters but just people who come to observe.

It is really a peaceful and nonviolent mass demonstration. People are civilized, calm and responsible.

Tot just marxo del Parc de la Llibertat. Hi ha aproximadament uns 20.000 manifestants (el nombre no ha disminuït però tampoc no s'ha incrementat gaire si es compara amb manifestacions anteriors).

El Parc de la Llibertat NO està completament ple, encara que també hi ha gent en un altre parc proper que evita els espais massificats al Parc de la Llibertat. Potser fa massa calor o simplement NO són manifestants, sinó tan sols gent que ha vingut a observar.

Realment és una manifestació pacífica i no violenta. La gent és civilitzada, tranquil·la i responsable.

L'oposició demana la creació d'un comitè independent per investigar les eleccions a l'Assemblea Nacional del 28 de juliol:

We participants in today’s Non-Violent Demonstration have as our goals to render justice to our electorate, to demand the establishment of an independent committee with the participation of national agencies and the United Nations Organization to resolve disputes related to the July 28, 2013 national election irregularities. This committee must impartially investigate the allegations of fraud in order to guarantee the respect of the true will of the Khmer People.

We adhere to the principles of Non-Violence in our activities, our words, our hearts; we do not consider any Khmer as an enemy; we want justice and lasting national reconciliation.

Nosaltres, els participants a la manifestació pacífica d'avui, tenim com a objectius proveir justícia al nostre electorat, exigir la creació d'un comitè independent amb la participació d'agències nacionals i de l'Organització de les Nacions Unides per resoldre les disputes relatives a les irregularitats de les eleccions nacionals del 28 de juliol del 2013. Aquest comitè ha d'investigar amb imparcialitat les al·legacions de frau per tal de garantir el respecte de la veritable voluntat del poble khmer.

Ens adherim als principis de no violència a les nostres activitats, les nostres paraules, els nostres cors; no considerem cap khmer un enemic; volem justícia i una reconciliació nacional que perduri.

Al blog Khmer Bird, Thomas Mclean va entrevistar Bun Bunnat, un membre de l'oposició:

We want these demonstrations to be a lesson to our next generation, that Cambodia demands a free society and a democratic community. We want the international community to pay attention to the human rights violations that are happening in Cambodia. We are Khmer we need to have our own voice.

Volem que aquestes manifestacions siguin una lliçó per a la propera generació, que Cambodja exigeixi una societat lliure i una comunitat democràtica. Volem que la comunitat internacional presti atenció a les violacions dels drets humans que tenen lloc a Cambodja. Som khmers i necessitem tenir la nostra pròpia veu.

Aquestes són algunes de les observacions que es van fer a Twitter:

El partit s'havia preparat clarament per als mitjans de comunicació internacionals. La majoria de les consignes eren bilingües i els simpatitzants tenien ordre d'aixecar-les quan s'apropés algun fotògraf.

Personalment, dubto que la manifestació de demà canviï res. Em sona ingenu exigir un canvi durant tres hores de meditació pacífica.

La concentració política finalitza sense complicacions a Phnom Penh durant el cap de setmana. Tanmateix, s'han planejat més concentracions per al cap de setmana vinent.

Malgrat la protesta, el cos electoral de Cambodja va procedir a anunciar els resultats oficials de les eleccions i va confirmar la victòria del partit governant. L'oposició va rebutjar els resultats i va prometre més oncentracions. També han planejat boicotejar la sessió d'obertura del Parlament.

Sam Sotha creu que el Poder del Poble [km] s'hauria de promoure a través d'eleccions i no a través de concentracions:

Cambodian people do not need “Cambodian Spring!” Cambodia does not need “People Power” through street protests, instead Cambodia needs “People Power” through the ballot box!

El poble de Cambodja no necessita una “Primavera cambodjana”! Cambodja no necessita el “Poder del Poble” a través de protestes al carrer, sinó que el que Cambodja necessita és el “Poder del Poble” a través de les urnes.

Mentrestant, diversos grups de drets humans reclamen als líders dels dos partits polítics més importants del país que organitzin una cimera política que abordi la controvèrsia electoral:

The summit of the leaders of the two political parties and peaceful and successful solution responding to the desire of the people will set a good historical role model for the next generation of Cambodia.

La cimera dels líders dels dos partits polítics i la solució pacífica i reeixida en resposta al desig del poble constituiran un model històric per a la propera generació cambodjana.

Comença la conversa

Autors, si us plau, Obre sessió »

Pautes

  • Tots els comentaris són revisats per un moderador.. Si us plau, no introdueixis comentaris més d'una vegada o es podrien identificar com a correu brossa.
  • Si us plau, respecta als altres. No s'aprovaran comentaris que continguin missatges ofensius, obscenitat o atacs personals.