Activisme lingüístic a l'Àfrica: Dámilọ́lá Adébọ́nọ̀jọ i el ioruba

Activista lingüísitica (foto de la Dámilọ́lá Adébọ́nọ̀jọ)

Foto de la Dámilọ́lá Adébọ́nọ̀jọ

Al 2019, com a part d'una campanya a les xarxes socials per festejar la diversitat lingüística online, activistes i defensors lingüístics africans faran torns gestionant el compte de Twitter @DigiAfricanLang per compartir les seves experiències relatives a la promoció i reforçament de llengües africanes. Aquest article curt és sobre la Dámilọ́lá Adébọ́nọ̀jọ (@iyayoruba) i quines qüestions pretén tractar durant aquesta setmana [del 8 al 14 de maig] com a amfitriona.

Rising Voices: Si us plau, parla'ns una mica sobre tu

I am Dámilọ́lá Adébọ́nọ̀jọ (aka Ìyá Yorùbá), a Yorùbá Language Specialist, Culture Enthusiast, and Tone-mark Activist.

For few years now, I have worked with a number of individuals and organizations on Translations, done Subtitles for a number of Yorùbá movies, coupled with voice-overs and taught Yorùbá Language online and offline.

I am also the founder of Alámọ̀já Yorùbá, the Independent Yorùbá Language Service Provider that provides different Linguistic services and teaches Yorùbá Language on social media on a daily basis.

My first translated English novel, “Out of His Mind“, one of Bayo Adebowale's best selling novels will soon be published in Yorùbá.

Sóc la Dámilọ́lá Adébọ́nọ̀jọ (també coneguda com a Ìyá Yorùbá), una especialista lingüística en ioruba, entusiasta de la cultura i activista pels accents tonals.

Ja des de fa anys, he treballat amb diversos individus i organitzacions en traducció, en subtitular i posar veus en off en ioruba a pel·lícules, així com en ensenyament de ioruba per internet i presencialment.

També sóc la fundadora d’Alámọ̀já Yorùbá, Proveïdora de Serveis en Llengua Ioruba Independent, que forneix diferents serveis lingüístics i ensenya ioruba a les xarxes socials diàriament.

La meva primera traducció d'una novel·la anglesa, “Out of His Mind“, un dels best sellers de Bayo Adebowale, es publicarà en ioruba en breus.

RV: Quin és l'estat actual de la teva llengua a internet i fora d'ell?

The use of Yorùbá Language on the internet is still below the average level but different from what it used to be few years back. With the emergence of so many promoters online, so many things have changed, people are beginning to at least code-mix English and Yorùbá language to pass their messages across on social media networks.

On the other hand, the offline use has not improved. So many people, especially the youths whose mother tongue is Yorùbá can not speak pure Yorùbá without including a single English word. It has gone that bad. Some do not even want to be associated with the language.

Some even go to the extent of customizing their Yorùbá names to make it sound “sophisticated”. Most of the new generation Yorùbá parents also hardly use their mother tongue to communicate with their children, hence these children are beginning to see Yorùbá as an unnecessary language.

In a nutshell, parents don't make their children see it as important.

Another perspective is that of most Yorùbá movie makers, we see the Indians, Chinese etc speak their language in their movies but reverse is the case for Yorùbá movies, they end up speaking English all through in a Yorùbá movie, it's definitely not promoting the language.

L'ús del ioruba a internet està encara per sota de la mitja, però la situació ha canviat respecte a fa uns anys. Amb l'emergència de tants promotors online, han canviat moltes coses, doncs la gent està començant a entrebarrejar l'anglès i el ioruba per enviar-se missatges a les xarxes socials.

D'altra banda, l'ús a la vida diària no ha millorat. Molta gent, especialment els joves que tenen per llengua materna el ioruba no poden parlar pur ioruba sense incloure una paraula anglesa. Així de malament estem. Alguns, no volen ni tant sols estar relacionats amb la llengua.

Alguns arriben fins i tot a personalitzar els seus noms en ioruba per fer-los sonar més ”sofisticats”. Gran part de la nova generació de pares ioruba-parlants, a més, amb prou feines usen la seva llengua materna per comunicar-se amb els seus fills, pel que aquests fills estan començant a veure el ioruba com una llegua innecessària.

En definitiva, els pares no fan que els seus fills ho vegin com a quelcom important.

Un altre exemple és que la majoria de directors ioruba, a diferència de directors indis, xinesos, etc., que usen la seva llengua en les pel·lícules, acaben utilitzant l'anglès durant tota la pel·lícula, lo qual, clar estar, no promou pas el idioma.

RV: En quines qüestions pretens posar èmfasi durant la setmana que gestionaràs el compte de Twitter @DigiAfricanLang?

I intend to share the corrections of some misspelled Yorùbá words, my approach to promoting Yorùbá Language, my post schedules, appreciate many others who have done so much and are still doing so for Yorùbá and other things that cross my mind.

La meva intenció és compartir correccions d'algunes paraules en ioruba mal escrites o compartir també el meu enfocament per promoure el ioruba. També intentaré agrair a tots aquells que han fet, i segueixen fent, tanta feina per promoure el ioruba, així com altres coses que se'm passin pel cap.

RV: Quines són les motivacions subjacents al teu activisme digital en favor de la teva llengua?

To start with, Yorùbá has such a beautiful Language and Culture, and the sweetest part of this is that I studied this language and culture in the university so I decided to put it to practice and go digital about it. If you study courses like Law or Medicine, you probably get to become a lawyer or medical doctor, so I decided to be a full time Yorùbá Specialist. No course of study should be seen as inferior.

Another thing that motivated me is the fact that so many people who can speak Yorùbá fluently cannot write what they say correctly, I decided to get involved in order to correct their errors.

Per començar, el ioruba com a tal és una llengua preciosa, i la cultura no ho és menys. Vaig estudiar el ioruba i la seva cultura a la universitat, així que vaig decidir posar en pràctica el que havia après i utilitzar mitjans digitals per a fer-ho. Si algú estudia carreres com Dret o Medicina, possiblement esdevindran en algun moment advocats o doctors, així que, de la mateixa manera, vaig decidir dedicar-me de ple a ser una especialista en ioruba. Cap carrera hauria de ser considerada inferior.

Un altre factor que em va motivar és el fet de que tanta gent que pot parlar ioruba fluidament no poden escriure lo que diuen correctament, pel que vaig decidir implicar-m'hi per tal de corregir els seus errors.

Comença la conversa

Autors, si us plau, Obre sessió »

Pautes

  • Tots els comentaris són revisats per un moderador.. Si us plau, no introdueixis comentaris més d'una vegada o es podrien identificar com a correu brossa.
  • Si us plau, respecta als altres. No s'aprovaran comentaris que continguin missatges ofensius, obscenitat o atacs personals.