Corea del Sud: (iPhone 2) una societat jeràrquica no pot fer un iPhone

La batalla dels smartphones s'ha tornat despietada a Seül. Alguns blocaires joves i adeptes a la tecnologia escriuen dotzenes de ressenyes professionals de l'invencible iPhone d'Apple i del Galaxy S de Samsung, que va sortir la setmana passada. Vegeu la part 1, El patriotisme i la manipulació dels mitjans fracassen.

Un blocaire, de nom Djhan, comentava que tot i que Samsung té un hardware potent, necessita desenvolupar el seu propi software, i posava èmfasi en el fet que llançar un nou model sense innovacions significatives només enganya el consumidor.

삼성에서 신형 안드로이드 폰 갤럭시 S가 나왔다. 옴니아 1과 옴니아 2라는 초대형 자책골이 터진 게 엊그제 같지만, 이미 지나간 과거는 과거일 뿐이다. 신문, 잡지, 그리고 파워 블로거들은 이번에야말로 제대로 된 아이폰 대항마가 나왔다며 난리 브루스다. 그놈의 지긋지긋한 대항마 타령이야 어찌 됐건, 갤럭시 S가 괜찮은 제품이란 건 사실인 것 같다…애플은 PC업계에서 마이너리티에 속했던 시절, 자신들만의 특장점을 확보하기 위해 필사적으로 발버둥쳤다. 그리고 파워피씨 CPU, MacOS(클래식), MacOS X 등을 내놓았다…반면 삼성전자는 경쟁사도 쓰는 CPU와 공짜 OS, 통신사가 만든 앱 스토어에 의지하고 있다. 애플은 고사하고 HTC와의 차별점을 만들기도 쉽지 않다…피쳐폰 분야에서는 사소한 기능 추가나 사소한 부품 개선이나 사소한 UI 변경만으로도 눈에 띄는 변화를 만들 수 있었다. 하지만 스마트폰에선 그런 눈속임이 통하지 않는다.

El nou telèfon d'última generació de Samsung, el Galaxy S, ha sortit. Semblava que abans-d'ahir Samsung havia arribat a uns nivells elevadíssims amb l'Omnia 1 i l'Omnia 2 (diferents de l'OZ Omnia de LG), però en tot cas això forma part del passat. Els diaris, les revistes i els blocaires més poderosos fan grans esforços per elogiar el Galaxy S com el substitut de l'iPhone definitiu. Tot i que ja n'estic tip, d'aquests comentaris sobre “els substituts de l'iPhone”, el Galaxy S és un bon producte… Apple, quan era un poder minoritari en el negoci de la informàtica, es va esforçar molt a construir el seu propi valor afegit (continguts o funcions), per després llançar al mercat el Power PC, el Mac OS (Classic), el Mac OS X, etc. Contràriament, Samsung es basa en la mateixa CPU que fan servir els competidors. Samsung amb prou feines es desmarca de HTC, i molt menys d'Apple… En els telèfons corrents, petites diferències com ara afegir una funció secundària o canviar les parts del telèfon marquen una diferència notable. Però amb els smartphones, aquesta mena d'enganys no funcionen.

Els blocaires entesos en tecnologia escriuen ressenyes mordaces sobre el Galaxy S, i els seus comentaris, tot i ser massa variats per resumir-los en una frase, arriben a un lloc en comú: la pantalla del Galaxy “és tot un espectacle, però hi manquen aplicacions”. Un blocaire, de nom Seobongsoo, comentava que així com no hi ha grans diferències entre el hardware d'ambdós models, més enllà de la seva innovadora i atractiva pantalla d'AMOLED, Apple avantatja Samsung quant a aplicacions.

하드웨어는 비슷 : 두 제품의 외관은 큰 차이가 없다… 아이폰4는 ‘레티나(망막) 디스플레이’ 기술을 통해 해상도가 960×640 화소를 제공한다…반면 갤럭시S는 해상도에선 800×480 화소로 다소 떨어지는 편이나 디스플레이는 슈퍼아몰레드를 장착, 밝은 낮에도 화면을 볼 수 있다…소프트웨어, 아이폰4 우세 : 소프트웨어 측면에서 아이폰4는 22만 5,000개의 어플리케이션을 제공한다. 갤럭시S는 구글 안드로이드 마켓과 SK텔레콤의 T스토어 등으로 9만여 개 정도의 어플리케이션을 확보했다.

El hardware és similar: no hi ha grans diferències exteriorment… L'iPhone 4 ofereix una definició de 960 x 640 amb la pantalla Retina. El Galaxy, en canvi, té una resolució inferior, fa servir una pantalla Super Amoled que proporciona una visió clara sota la llum del sol… En software, l'iPhone 4 és superior: l'iPhone té 225.000 aplicacions i el Galaxy sols ha aconseguit 90.000 apliacions de Google i de la botiga de telecomunicacions de ST.

Aquests comentaris guanyen força gràcies a uns quants articles i al comentari d'Ahn Cheol Soo. Ahn Cheol Soo, un dels homes de negocis més respectats i admirats i president d'Ahnlab, la companyia antivirus més gran de Corea, va comentar en una conferència oferta per KBS (Korean Broadcasting System) que, tret  que Samusng canviï radicalment de paradigma, el més probable és que deixi de ser un competidor per a Apple. Ahn va explicar que, sota la cultura asiàtica de jerarquies estrictes, és gairebé impossible la participació voluntària de nombroses companyies, que sí que es dóna a l'App Store d'Apple.

Molts blocaires, en una mostra de suport entusiasta al seu comentari, han penjat les anotacions que van prendre en la seva conferència. Un blocaire, Neoteny85, resumia en uns pocs punts per què Corea no podia fer un iPhone. Ahn va assenyalar, a la conferència, que l'estructura jeràrquica del llenguatge coreà ha format la societat coreana, i ha fet que la gent visqui sotmesa, incloent-hi Samsung, que se sentiria còmoda amb l'estructura horitzontal. D'acord amb Ahn, les empreses coreanes han situat el software per sota del hardware, i han col·locat les seves empreses afiliades o subcontractades per sota seu, impedint així que es formi una xarxa forta i minimitzant-ne la creativitat. Tot i que l'enfocament “de dalt a baix”, centrat només en l'eficiència, va funcionar la dècada passada, ha arribat a un punt d'inflexió amb la convergència tecnològica.

iPhone. 단순한 휴대폰이 아니다. 한국 대기업들은 수직적인 효율화에 강하다. (반면)아이폰은
수평적 네트워크 모델이다…수평적 사고방식은…상대방의 장점을 적극적으로 살리고 자발적인 협조를 통한 융합(을 이룬다, 이것은) 수직적 사고방식으로는 절대로 불가능하다…Convergence 시대에서는 수평적 사고방식이 정말 중요하다…(그러나) 한국인(은) 불리한 언어구조(를 가지고 있다). (한국어는)존칭의 구조가 다양한 언어구조(이며). 언어라는 게 사고 체계를 지배하기 마련이어서 처음부터…학교 출신, 나이를 구분 지어 비교해본 다음에 자신보다 위인지 아래인지 파악을 해야 대화를 시작하는 우리나라 사람들의 특징(이 있다)…언어구조적인 문제를 극복해야 융합의 시대에 살아남을 수 있다.

Un iPhone no sols és un telèfon mòbil qualsevol… Les grans companyies coreanes són fortes en l'eficiència vertical (jeràrquica). Tanmateix, l'iPhone disposa del model horitzontal de treball. Aquest sistema horitzontal afavoreix la convergència perquè activa les fortaleses dels altres i aconsegueix ajuda voluntària per a l'empresa. Això és impossible en el model d'eficiència vertical. El model horitzontal és fonamental en l'era de la convergència. Corea està en desavantatge per culpa de l'estructura de la llengua coreana. Corea té uns quants nivells de llenguatge honorífics, i el llenguatge determina la manera de pensar de la gent. Els coreans han de conèixer el nivell educatiu i l'edat d'una persona per determinar si hi estan per sobre o per sota, i així elegir el llenguatge adequat (o els termes honorífics)… Si no traspassem la barrera estructural del llenguatge, no podrem sobreviure a l'era de la convergència.

El problema que resta a Apple és controlar els riscs abans que la qüestió sobre la recepció de l'iPhone 4 es converteixi en una debacle. Alguns blocaires han criticat Apple per la seva arrogància i el seu irritant servei de reparacions. Els últims problemes en la recepció del senyal de l'iPhone 4 han generat nombroses queixes. Un blocaire, Cadenzah, comentava que, tot i que és un “esclau d'Apple”, estava molt decebut amb la companyia. Afegia, tanmateix, que tot i haver decidit gastar-se els diners que havia estalviat per a l'iPhone 4 en algunes altres coses, els consumidors coreans continuaran anant rere Apple.

GIZMODO 때도 그랬지만, Apple은 확실히 너무 자기Pride가 강해서, 소비자들에 대해 인색한 면이 강한 것 같네요. 이제 와서 말하기도 참 새삼스럽지만 말이죠…수신감도 관련 불만 메일에 대해 ‘A/S를 일절 마라'고 지시한 Jobs의 태도며…Apple 측에서 공식 발표한 수신강도 관련 답변까지…약 1주 사이에 일어난 일련의 사건들입니다만 하나하나가 모두 애플에 대해 실망을 감출 수 없게 만드네요…확실히 iPhone이 대단한 건, 아니 Apple의 창조력이 대단한 건 사실이고 그만큼 Apple팬들을 많이 양산해냈고 저로 하여금 사과의 노예로 만든 것도 사실이지만…이제 iPhone 4 국내 발매까지 1달이 채 안 남았네요. 사견입니다만 지금 품절상태가 심각한 걸로 미루어볼 때 국내에서도 품귀현상이 일어날 건 불 보듯 뻔합니다.

Tal com va passar en el cas del portal Gizmodo, Apple té un gran ego (orgull) i juga brut amb els consumidors (cosa que tothom sap ara mateix). La determinació del seu president, Steve Jobs, a no oferir servei de reparacions per als problemes de recepció… i el comunicat oficial d'Apple sobre les queixes de la gent pels problemes de recepció. Aquesta sèrie d'incidents han passat en una setmana, i l'actitud que Apple ha mostrat és molt decebedora… Tanmateix, el que fa gran Apple és la seva creativitat, que ha fet sorgir un grup de fans d'Apple a Corea i m'ha portat a convertir-me en un esclau seu. Falta menys d'un mes perquè l'iPhone 4 surti a la venda a Corea. Crec que és evident que l'iPhone farà curt de subministrament, si ens basem en l'èxit de vendes als altres països.

Un blocaire, Mekiboss, comentava que aquest error de sistema de l'iPhone 4 ha donat una bona raó a Samsung per carregar contra l'iPhone, afegint que Apple també necessita establir més centres de reparació i un servei tècnic dinàmic com el de Samsung.

‘아이폰을 무찌를 갤럭시S’ 라는 느낌이 강하게 풍기는 기사들. 아이폰4의 안테나 문제 논란까지 겹치면서 논란이 더욱 심화된것 같습니다…저는 삼성제품을 좋아합니다. ‘부모님께 선물할 가전제품을 골라라’ 한다면 저는 별다른 고민없이 삼성제품을 선택할 것입니다. 대기업에서 주는 안정감이란 장점은 절대 무시할 수 없습니다. 매장도 많고. AS센터도 많구요.

Molts articles insinuen amb força que el Galaxy S substituirà l'iPhone. Aquest argument ha guanyat força gràcies al defecte a l'antena de l'iPhone… M'agrada Samsung. Si hagués de triar un electrodomèstic per regalar als meus pares, no dubtaria a triar Samsung. L'estabilitat que una companyia gran (a Corea) dóna no es pot ignorar. Samsung té moltes botigues (minoristes) i centres de suport tècnic.

El blocaire Mekiboss concloïa, més tard, que tot i el respecte que li mereix el bon servei de reparació de Samsung, continua preferint provar els smartphones abans de comprar-ne cap.

En un panorama en què el sistema vertical s'ha tornat obsolet, Samsung, que se sent còmoda amb la formació jeràrquica, encara una dura batalla amb la xarxa de treball horitzontal i creativa d'Apple.

Comença la conversa

Autors, si us plau, Obre sessió »

Pautes

  • Tots els comentaris són revisats per un moderador.. Si us plau, no introdueixis comentaris més d'una vegada o es podrien identificar com a correu brossa.
  • Si us plau, respecta als altres. No s'aprovaran comentaris que continguin missatges ofensius, obscenitat o atacs personals.