Filipines: registre dels discos durs dels cibercafès

El Consell dels Mitjans Òptics (OMB) de les Filipines ha proposat recentment exigir als operadors de cibercafès que registrin els discos durs dels seus ordinadors. D'acord amb l'OMB, la presència de components magnètics als discos durs els posa sota el control de l'OMB, basant-se en la Llei de Mitjans Òptics del 2003.

Una associació de propietaris de cibercafès de les Filipines ha mostrat l'oposició al registre de discos durs dient que “farà retrocedir la indústria de les TIC en conjunt a l'edat de pedra”.

JC John Sese Cuneta, comentant al bloc d'Azrael Maryland que la proposta és estúpida, va posar de manifest la necessitat de polítics tecnoalfabetitzats a les eleccions nacionals:

[This] shows us the need to know who of the candidates are tech and net-aware, so we can vote for them. It's a chain reaction, if we vote for non-tech and non-net-aware candidates, the positions that are appointed will more likely have non-tech and non-net-aware individuals.

[Això] Ens demostra la necessitat de saber quins dels candidats tenen consciència sobre tecnologia i internet, de manera que els puguem votar. És una reacció en cadena, si votem per candidats que no tenen una consciència sobre tecnologia i internet, els càrrecs que es concedeixin pertanyeran, més probablement, a individus que no tinguin una consciència sobre tecnologia i internet.

Al mateix fil, Ka_fredo criticava la proposta dient que era una conspiració lucrativa més del govern:

Another halfbaked policy from our esteemed non techie presidential appointees. Its another way for them to milk the small cafe owners. Instead of finding out ways to clamp down on violators, they create potential graft ridden income sources.

Una altra política precipitada dels nostres estimats funcionaris no tecnològics. És una altra manera que tenen d'explotar els propietaris dels petits cibercafès. En lloc de buscar maneres per prendre mesures dràstiques contra els violadors, creen fonts d'ingressos potencialment fraudulentes.

El parlamentari filipí i editor de GVO Mong Palatino també ha advertit que la proposta “es pot utilitzar per violar el dret de la intimitat de les persones i el dret contra els atacs i les recerques il·legals.”

“The very idea that the OMB will have an access to privately owned hard drives is clearly a constitutional violation. It is like subjecting your closet to government scrutiny,” said Palatino.

The possibility that the OMB may check the entire storage device, according to Palatino, will expose all other personal files of the owner.

“La mera idea que l'OMB tindrà accés a discos durs de propietat privada és clarament una violació constitucional. És com sotmetre el teu armari a l'escrutini del govern”, diu Palatino.

La possibilitat que l'OMB pugui controlar tot el dispositiu d'emmagatzemament, segons Palatino, posarà al descobert la resta de fitxers personals del propietari.

Mentrestant, la proposta només aixeca més preguntes per a Owning a Cafe:

Per als qui usen gravadores de CD i DVD als seus cibercafès, el registre dels aparells a l'OMB ja és un gran maldecap perquè només es pot fer a la seva oficina de Quezon City, a Metro Manila. Em pregunto com es faria el registre del disc dur? Una altra pregunta és: l'ordre executiva exigirà només als cibercafès registrar els seus discos durs? Què passa amb els altres negocis i oficines que també usen ordinadors amb discos durs?

Comença la conversa

Autors, si us plau, Obre sessió »

Pautes

  • Tots els comentaris són revisats per un moderador.. Si us plau, no introdueixis comentaris més d'una vegada o es podrien identificar com a correu brossa.
  • Si us plau, respecta als altres. No s'aprovaran comentaris que continguin missatges ofensius, obscenitat o atacs personals.