Tanca

Fes un donatiu perquè Global Voices segueixi sent fort!

La nostra comunitat internacional de voluntaris treballa de valent cada dia per apropar-te notícies que no tenen cobertura suficient, però no ho podem fer sense la teva col·laboració. Ajuda els nostres editors, tecnologia i campanyes amb un donatiu a Global Voices!

Fes un donatiu

Veus tots aquests idiomes? Traduïm els articles de Global Voices per fer que els mitjans de comunicació dels ciutadans estiguin disponibles per a tothom.

Saber més sobre Traducció Lingua  »

· febrer, 2015

Articles de Notícies de febrer, 2015

L'Argentina crea un Registre d'intèrprets de llengües indígenes

DSC_9786-800x450Indígenes Pilagà de la província de Formosa a l'Argentina – Imatge: Laura Schneider

Seguint el cas de la Reina Maraz, una quítxua boliviana que va ser detinguda a l'Argentina durant tres anys sense saber-ne la raó, les Corts de la província de Buenos Aires han aprovat el Registre de traductors de llengües indígenes.

Segons una investigació de l'Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) de l'any 2004-2005, basada en l'Enquesta complementària de comunitats indígenes, es va reconèixer l'existència de 38 comunitats originàries a l'Argentina. 

The most populous communities nationwide in descending order are: Mapuche with 113,680, Kolla with 70,505 and Tobas with 69,452 inhabitants. As for the smaller population, Quechua are 561, the Chulupí 553, the Sanavirón 528, the Tapiete with 484 and finally the Maimará with 178 inhabitants

Els pobles amb mes població a nivell nacional en ordre ascendent són: el poble Mapuche amb 113.680, el poble Kolla amb 70.505 i el poble Toba amb 69.452 habitants. Els d'inferior població són els pobles Quítxua amb 561, els Chulupí amb 553, els Sanavirón amb 528, els Tapiete amb 484 i, per últim, el poble Maimará amb 178 habitants.

Registres similars ja existeixen al Perú, amb el Registre d'intèrprets de llengües indígenes i natives, i a Bolívia, on la Llei general de drets i polítiques lingüístiques resumeix els seus objectius principals com: 

 1. To recognize, protect, promote, disseminate, develop and regulate individual and collective linguistic rights of the citizens of the Plurinational State of Bolivia.2. Generate public policies and institutional requirements for implementation, under the State Constitution, international conventions and legal provisions in force.3. Recover, vitalize, revitalize and develop the official languages at risk of extinction, setting actions for use in all instances of the Plurinational State of Bolivia.

1. Reconèixer, protegir, promoure, difondre, desenvolupar i regular els drets lingüístics individuals i col·lectius dels ciutadans de l'Estat Plurinacional de Bolívia.

2. Generar polítiques públiques i obligacions institucionals per la seva implementació, en el marc de la Constitució de l'Estat, convenis internacionals i disposicions legals en vigència. 

3. Recuperar, vitalitzar, revitalitzar  i desenvolupar els idiomes oficials en risc d'extinció, establint accions pel seu ús en totes les instancies de l'Estat Plurinacional de Bolívia. 

 

Ser membre del Parlament a Uganda és un negoci lucratiu

Ser legislador a Uganda és un negoci lucratiu com la Prudence explica [en]: 

Friends, being a Member of Parliament in Uganda is good business.

All you need to do is buy your way into the August House with a few sachets of salt, pieces of soap, some sugar and pledges to your local church. Make sure that you have your academic papers right because when your opponent discovers that your qualifications are found wanting, this is one reason you will be kicked out.

In this job, you will be paid huge amounts of money every month regardless of whether you attend sessions or your are in your farm tending to your cattle, you will travel abroad with fine Per Diem, you can keep quiet in parliamentary sessions , play solitaire on your iPad or take a good afternoon nap – relax no one will hold you accountable.

Amics, ser membre del Parlament a Uganda és un bon negoci.

Tot el que es necessita és comprar la teva entrada al August House amb unes quantes bossetes de sal, sabons, sucre i promeses a l'esglèsia local. Assegura't que la teva documentació acadèmica és correcta perquè quan el teu oponent descubreixi que les  teves qualificacions són deficients, pot ser  una de les raons per les que pots ser expulsat. 

En aquest treball guanyaràs grans quantitats de diners tant si vas a les sessions com si estas a la granja atenent al bestiar, viatjaràs a l'estranger amb bones dietes, pots quedar-te en silenci a les sessions del Parlament, jugar al solitari amb el teu iPad o fer una becaina que ningú et responsabilitzarà.