Els darrers articles de Josep Martinez Sarra de març, 2013