Els darrers articles de David Araque Borrás de gener, 2010