Malàisia tanca una pàgina web de notícies i dos periòdics per informar sobre corrupció

Local media groups in Malaysia are calling the public to protect the independence of the media. Image is part of the campaign to support the beleaguered newspapers

Grups de mitjans de comunicació de Malàisia demanen al públic que protegeixi el dret a la llibertat d'expressió. La imatge és part de la campanya de suport als periòdics suspesos. (Text de la imatge: #attheedge (al límit) per donar suport als mitjans de comunicació locals. / Som al límit intentant que tots els malaisis donin suport als mitjans locals per exercir el nostre dret a la llibertat d'expressió. Perquè si UN de nosaltres cau, caiem tots…)

Una pàgina web de noticies ha estat bloquejada i dos periòdics locals de Malàisia han estat suspesos durant tres mesos per publicar reportatges d'investigació sobre un escàndol financer en què està implicat el primer ministre del país, Najib Razak.

Sarawak Report va ser bloquejada el 19 de juliol per ordre de la Comissió de Comunicacions i Contingut Multimèdia de Malàisia (MCMC, per les seves sigles en anglès) per suposadament publicar “acusacions no verificades” sobre les transaccions financeres de 1Malaysia Development Bhd (1MDB), una companyia d'inversió gestionada pel govern. Uns dies més tard, el ministre d'interior de Malàisia, Kementrian Dalam Negeri, va suspendre la llicència dels periòdics The Edge Financial Daily i The Edge Weekly, també per publicar històries i documents sobre l'1MDB.

El tema de l'1MDB fa referència a les qüestionables transaccions financeres de la companyia, que suposadament costen bilions de dòlars als contribuents. A començaments d'aquest mes, el Wall Street Journal va publicar un reportatge suggerint que s'havia fet una transferència de 700 milions de dòlars americans a comptes bancaris del primer ministre a través de la companyia. El govern està investigant a l'1MDB, mentre que Najib nega l'acusació.

La MCMC va dir en un comunicat que Sarawak Report havia estat bloquejada “degut a queixes i informació per part del públic”.

…the MCMC will not hesitate to take action against any party who falsely or inaccurately reports anything, or spreads misinformation which has not been verified.

…la MCMC no dubtarà a intervenir contra qualsevol qui faci denuncies falses o inexactes, o difongui informació errònia que no hagi estat verificada.

Però Sarawak Report afirma que no va cometre cap crim i insta al govern a presentar proves sobre l'1MDB en comptes de censurar les pàgines web de notícies.

Sarawak Report will not be impeded in any way by this action in bringing out future information as and when its investigations deliver further evidence. This latest blow to media freedom only brings further discredit upon the present administration, who have proven unable to counter the evidence we have presented in any other way.

Aquesta acció no impedirà a Sarawak Report aportar nova informació a mesura que els seus investigadors presentin proves addicionals. Aquest últim cop a la llibertat de premsa no ha fet més que desacreditar encara més l'actual administració, que ha demostrat ser incapaç de desmentir de qualsevol altra manera l'evidència que hem presentat.

El bloqueig de Sarawak Report ha inspirat molts malaisis a visitar i donar un “M'agrada” a la seva pàgina de Facebook, que després d'aquest escrit ha aconseguit arribar als 144.851 “M'agrada”.

Mentrestant, el ministre d'interior va dir que havia suspès dos dels periòdics de The Edge perquè els seus reportatges sobre l'1MDB eren suposadament “perjudicials o podrien ser perjudicials per a l'ordre públic, la seguretat pública o podria provocar una alarma a la opinió pública, o podria ser perjudicial per a l'interès públic i nacional”.

The Edge va decidir publicar més documents sobre l'1MDB i va suggerir que aquesta podria ser la seva última història sobre el tema a causa de l'ordre de suspensió:

We have in this report, which is possibly the last on this subject, laid out all the key facts about what happened during the three-year business ties between 1MDB and PetroSaudi International

Our report is based on evidence corroborated by documents that include bank transfers and statements.

How can the work that we have done be deemed as a political conspiracy?

En aquest reportatge, que potser és l'últim sobre aquest tema, hem presentat totes les dades clau sobre el que va tenir lloc durant els tres anys de vincles comercials entre 1MDB i PetroSaudi International.

El nostre reportatge està basat en proves corroborades per documents que inclouen transferències i extractes bancaris.

Com pot ser que es consideri el nostre treball periodístic una conspiració política?

The Edge presentarà una revisió judicial com a resposta a l'ordre de suspensió.

Molts han interpretat el bloqueig de Sarawak Report i la suspensió de dos periòdics de The Edge com un atac als mitjans de comunicació de Malàisia.

El Centre per un Periodisme Independent (CIJ per les seves sigles en anglès) va dir que el govern hauria de provar les al·legacions de corrupció en comptes de restringir la llibertat d'expressió:

CIJ is also deeply concerned that there is a further clamp down on the discussion around a critical public interest issue which negates the public's ability to find out information, debate and form important opinions. CIJ renews its calls for a focus on investigating the actual issues at hand, and rejects further regulation and censorship on the internet as a way to manage the issue.

Al CIJ també li preocupa profundament que hi hagi un altre obstacle entorn a la discussió sobre un tema crític d'interès públic i que es negui al públic la possibilitat d'obtenir informació, debatre i formar opinions importants sobre el tema. El CIJ renova la seva crida a enfocar-se en la investigació del tema i rebutja una major regulació i censura a Internet com a mesura per a gestionar el problema.

Malaysiakini, una pàgina web alternativa de noticies va publicar una editorial denunciant l'acció del govern i dient que aquest ja ha perdut la seva credibilitat:

For a leadership that has nothing to hide, silencing the media does nothing for its credibility. Instead, this suspension sends an indelible message to Malaysians that the government has indeed something big to hide.

Per a uns líders que no tenen res que amagar, silenciar els mitjans de comunicació no ajuda pas a obtenir credibilitat. Al contrari, aquesta suspensió envia un missatge indeleble per als malaisis de que el govern té, de fet, quelcom important que amagar.

El Club de Corresponsals Estrangers de Malàisia va assenyalar que cap dels organismes governamentals de cobertura sobre l'1MDB ha qüestionat les acusacions als tribunals per ser injustes o falses:

To begin with, the very idea that the government can suspend or revoke printing licenses at a moment's notice needs to be done away with if the government is truly committed to press freedom. But to suspend a newspaper over reports that no one has been able to prove were false, is plainly contrary to the notion of natural justice.

Per començar, la idea que el govern pugui suspendre o revocar llicències de publicació en qualsevol moment trenca amb la idea que el govern estigui compromès de veritat amb la llibertat de premsa. No obstant això, suspendre un periòdic per reportatges que ningú no ha estat capaç de demostrar que siguin falsos és clarament contrari al concepte de justícia.

El grup pels drets humans Suaram va instar al govern a defensar la veritat i la transparència. El grup Advocats per la Llibertat va dir que la suspensió de Sarawak Report té un efecte esgarrifós a la premsa:

The authorities must be reminded that journalism is not a crime. Press freedom is an indispensable component of any modern and democratic society as it functions as a form of check and balance against government excesses. Such authoritarian behaviour unfortunately sends a chilling message to the press to self-censor on issues such as 1MDB or else they may invite retaliation.

S'ha de recordar a les autoritats que el periodisme no es un crim. La llibertat de premsa es un component indispensable de qualsevol societat democràtica i moderna, ja que funciona com a una forma de controlar i equilibrar els excessos del govern. Un comportament tan autoritari, lamentablement, envia un missatge esgarrifós a la premsa que incita a l'autocensura davant de temes com l'1MDB per tal d'evitar represàlies.

També va afegir que, per a promoure un bon governament, s'haurien de fomentar els reportatges dels mitjans de comunicació com els que ha publicat The Edge:

The Edge’s coverage of the 1MDB scandal was Malaysia’s press’ finest hour. It was journalism at its best as they fearlessly investigated and reported on the massive and complex 1MDB scandal despite the overwhelming odds and threats against them. The Edge should be lauded for their outstanding journalism instead of being persecuted.

La cobertura de The Edge sobre l'escàndol de l'1MDB ha estat un dels millors moments de la premsa de Malàisia. El periodisme en la seva millor forma, investigant i informant sense por sobre un escàndol massiu i complex, tot i els enormes obstacles i les amenaces rebudes. The Edge hauria de ser lloat pel seu excepcional periodisme i no pas perseguit.

Alguns grups de mitjans de comunicació locals van organitzar un acte públic el 8 d'agost per condemnar les accions del govern en contra dels mitjans de comunicació crítics. La seva coalició, formada per cinc grups, va demanar al públic que protegís la llibertat d'expressió al país donant suport a la campanya per uns mitjans de comunicació forts i independents.

Comença la conversa

Autors, si us plau, Obre sessió »

Pautes

  • Tots els comentaris són revisats per un moderador.. Si us plau, no introdueixis comentaris més d'una vegada o es podrien identificar com a correu brossa.
  • Si us plau, respecta als altres. No s'aprovaran comentaris que continguin missatges ofensius, obscenitat o atacs personals.