HRW alerta del mal estat de la llibertat de premsa als Balcans occidentals

Després de gairebé un any investigant a la regió i fent entrevistes amb profunditat amb més de 80 periodistes, editors i propietaris de mitjans de comunicació independents, Human Rights Watch va publicar un informe el juliol de 2015 que indica que la llibertat de premsa a Bòsnia i Hercegovina, Kosovo, Montenegro i Sèrbia està sota amenaça.

Els resultats de l'informe assenyalen la impunitat i la manca d'acció de les autoritats davant d'amenaces, pallisses i, fins i tot, assassinats de periodistes i treballadors dels mitjans d'aquests països, i destaca que els mitjans independents sovint pateixen intervenció política i pressions financeres amb multes altes i lleis vagues.

In several cases journalists said they have continued to experience physical violence and abuse after their initial attack, again, often with impunity for their assailants. Journalists reporting on war crimes or radical religious groups in BiH, Kosovo and Serbia said authorities downplayed the seriousness of online threats they had experienced.[…]

Inefficiency and severe backlogs in the four justice systems impede timely adjudication of legal cases. Cases tend to drag on for years, creating an environment that can be used to the advantage of those who seek to stifle critical reporting through criminal acts of intimidation.

En diversos casos, els periodistes van dir que han continuat experimentant violència física i abusos després de l'atac inicial, un cop més, sovint amb impunitat dels agressors. Els periodistes que informen sobre crims de guerra o grups religiosos radicals a Bòsnia i Hercegovina, Kosovo i Sèrbia van informar que les autoritats minimitzen la gravetat de les amenaces en línia rebudes.[…]

La ineficiència i els greus retards dels quatre sistemes judicials impedeixen que els casos legals es resolguin de forma oportuna. Els casos acostumen a allargar-se durant anys, creant un ambient que pot fer-se servir en benefici dels que intenten silenciar reportatges crítics a través d'actes criminals d'intimidació.

Les recomanacions principals de Human Rights Watch per a les autoritats i els governs dels quatre països en qüestió, d'acord amb aquest informe, inclouen condemnar de forma pública i inequívoca tots els atacs contra periodistes i mitjans de comunicació, i garantir investigacions ràpides i exhaustives sobre tots els incidents d'aquest tipus. A més, recomanen garantir investigacions ràpides i imparcials en tots els atacs i amenaces contra periodistes i mitjans de comunicació, inclosos els delictes cibernètics. L'organisme que supervisa la vigència de les normes internacionals sobre drets humans també ha recomanat que la Unió Europea, a la qual els quatre països volen integrar-se, l'OSCE i el Consell d'Europa facin més atenció i prenguin mesures addicionals per instar les autoritats competents de Bòsnia i Hercegovina, Kosovo, Montenegro i Sèrbia a reaccionar adequadament a les amenaces dels mitjans de comunicació i garantir que els periodistes treballin en un ambient segur.

Comença la conversa

Autors, si us plau, Obre sessió »

Pautes

  • Tots els comentaris són revisats per un moderador.. Si us plau, no introdueixis comentaris més d'una vegada o es podrien identificar com a correu brossa.
  • Si us plau, respecta als altres. No s'aprovaran comentaris que continguin missatges ofensius, obscenitat o atacs personals.