Es disparen les teories de la conspiració sobre la fugida de la presó de Trinitat

"Belmont rooftops"; image by (ha)SanMan_ish, used under a CC BY-NC 2.0 license. Belmont is the Port of Spain suburb to which one of the escaped prisoners was reportedly trying to flee.

“Teulades de Belmont”; imatge de (ha)SanMan_ish, emprada sota una llicència CC BY-NC 2.0. Belmont és el suburbi de Port-of-Spain a on es va informar que volia escapar un dels fugitius.

És un dia tranquil a Trinitat i Tobago. No hi ha soroll de sirenes de policia, ni retruny d'helicòpters, un gran contrast amb la confusió i el pànic causat ahir per la fugida de tres presoners “d'alt risc” de la Presó Reial a Port-of-Spain. Com a conseqüència, un dels fugitius, Allan “Scanny” Martin, i un oficial de la policia van resultar morts; els altres dos fugitius, Hassan Atwell i Christopher Selby, segueixen en llibertat.

En un article de periòdic que s'està compartint extensament per les xarxes socials es donen detalls de com Selby  va requisar un taxi per fugir de l'escena dient als seus ocupants: ” Disculpeu-me, però estem intentant lluitar contra el sistema”. En una entrada de bloc satírica sobre la fugida, Wired 868 va dir:

Well, that was bacchanal. Trinidad and Tobago was so hot yesterday even Jack Warner considered asking the US Attorney General for a plane ticket.

Bé, això va ser una bacanal. Trinitat i Tobago va estar tan disbauxada ahir que fins i tot en Jack Warner va considerar demanar un bitllet d'avió al fiscal general dels Estats Units.

El comentari continuava fent broma sobre el fet que Atwel aparentment tenia un compte de Facebook actiu mentre es trobava a la presó:

At around noon yesterday, Port of Spain inmate Hassan Atwell and two fellow prisoners Allan ‘Scanny’ Martin and Christopher ‘Monster’ Selby made a daring jailbreak.

But first, they had to wait for the 41-year-old Atwell to update his Facebook page with the usual rant about his unwillingness to bend to the oppressive nature of incarceration and to share a ‘Ent! Breaking News’ video.

Al voltant del migdia d'ahir, Hassan Atwell, presoner de Port-of-Spain, va escapar de la presó juntament amb dos altres presoners, Allan “Scanny” Martin i Christopher “Monster” Selby.

Però primer van haver d'esperar que Atwell, de 41 anys, actualitzés la seva pàgina de Facebook malparlant com sempre sobre la seva renuència a cedir davant la natura opressiva de l'empresonament i a que compartís un vídeo de “Ent! Breaking News“.

A Facebook, Darren Cheewah va publicar unes vinyetes sobre la suposada habilitat d'Atwell d'aconseguir accés a internet estant a la presó:

Artwork by Darren Trinity Cheewah; used with permission.

(WIFI gratis)  Obra de Darren Trinity Cheewah; emprada amb autorització.

Artwork by Darren Trinity Cheewah; used with permission.

(“Ens escaparem”, “Acabo de fer una publicació d'estat”, “On és la pistola?”, “Però què…”) Obra de Darren Trinity Cheewah; emprada amb autorització.

Respecte al moment de la publicació, la pàgina de Facebook d'Atwell ja no és visible per al públic.

Davant l'absència d'una versió oficial dels fets per part de la policia o del Ministeri de Seguretat Nacional, els internautes han començat a maquinar teories de conspiració en relació a les connexions entre la fugida i el Jamaat al Muslimeen. El Jamaat és la organització responsable de l’intent de cop d'estat de 1990, i el seu líder, Yasin Abu Bakr, va ser detingut aquesta mateixa setmana juntament amb uns altres vuit membres per a ser interrogats. Un dels temes d'actualitat del que més es parlava aquest matí era que un dels vuit detinguts, Hamid Ali, ha estat acusat de l’assassinat de Dana Seetahal, la Consellera Sènior que va morir d'un tret a boca de canó el 4 de maig de l'any passat. Hamid Ali és el germà de Rajaee Ali, que es troba ara mateix a la presó acusat de conspiració d'assassinat. Aquest últim ha estat involucrat al polèmic programa Lifesport, que ha estat plagat d'al·legacions de corrupció.

L'usuari Mr. Live Wire de Wired868 va intentar unir els punts explicant:

Ali (R) is the son of Hassan Ali who is the Imam for the Jamaat-al-Muslimeen’s Carapo mosque and he leads prayers there himself as well.

It meant another round of questions to Imam Yasin Abu Bakr and his son Fuad Abu Bakr, the political leader of the NNV party, on whether their religious sect was housing and benefitting from crime. […]

Of course, Government interests seem to run alarmingly close to several criminal cases at the moment, not least the Seetahal murder, which, according to the police, might have been organised by persons who were on the LifeSport payroll at the time.

Rajaee Ali és el fill de Hassan Ali, que és l'imam de la mesquita de Jamaat al Muslimeen a Carapo, on també és ell qui dirigeix les oracions.

Això va significar una altra ronda de preguntes a l'imam Yasin Abu Bakr i el seu fill Fuad Abu Bakr, el líder polític del partit New National Vision (NNV), sobre si la seva secta religiosa aixoplugava i es beneficiava del crim. […]

Per descomptat, actualment els interessos del govern semblen estar alarmantment a prop de diversos casos criminals, entre ells l'assassinat de Seetahal, que, segons fonts policials, pot haver estat organitzat per persones que es trobaven en nòmina de LifeSport en aquell moment.

A la vegada, la publicació bàsicament preguntava per què el que havia sigut bo per a un, no ho era per a un altre.

Four years ago, attorney David West, who is now the PCA chairman, found it “passing strange” that then AG Anand Ramlogan did not appeal a ruling against extradition for UNC financiers Ish Galbaransingh and Steve Ferguson since Atwell was in a similar situation. […]

‘It is passing strange that the State loses one application before a single High Court judge in a complex and highly politically charged case and deems it not fit to appeal,’ said West. ‘An appeal is necessary to clarify this ‘grey’ area in the law…Two other accused persons, Hassan Atwell and Gary Govindass are also in this same predicament by having a local charge existing whilst extradition proceedings are ongoing.’

Earlier this week, Works Minister and Tabaquite MP Suruj Rambachan unveiled a $14 million State project that was completed by Galbaransingh’s Aztec Asphalt Pavers company. […]

Food Production Minister Devant Maharaj, whose ministry oversaw the tendering process, sang from the same hymn sheet.

‘Why should we distance ourselves? Is it that he is not allowed to do business in Trinidad?’ asked Maharaj, knowing full well that Trinidad is the perfect place for men like Galbaransigh to do business.

On Friday, Atwell decided that he deserved to be free to do business too. So, he updated his Facebook page and then blasted his way out of jail, leaving a dead officer in his wake. […]

This place gone though, oui.

Fa quatre anys, l'advocat David West, que ara és el director de la PCA, va trobar “convenientment estrany” que l'aleshores Fiscal General Anand Ramlogan no apel·lés en contra de l'extradició dels financers de l’UNC Ish Galbaransingh i Steve Ferguson, tenint en compte que Atwell es trobava en una situació similar. […]

“És convenientment extrany que l'Estat perdi una demanda davant d'un únic jutge del Tribunal Superior en un cas complex i amb un alt contingut polític i que no es plantegi apel·lar,” va dir West. “És necessària una apel·lació per a clarificar aquesta zona “grisa” de la llei… Dos altres acusats, Hassan Atwell i Garz Govindass també es troben a la mateixa situació i tenen un càrrec local mentre els seus processos d'extradició segueixen en curs.”

A començaments d'aquesta setmana, el Ministre d'Obres i el diputat de Tabaquite Suruj Rambachan van desvelar un projecte d'Estat de 14 milions de dòlars que va ser realitzat per la companyia Aztec Aasphalt Pavers, propietat de Galbaransingh. […]

Devant Maharaj, ministre del Ministeri de Producció d'Aliments que va supervisar el procés de licitació, va seguir la mateixa línia.

“Per què ens hauríem de distanciar? És que no pot fer pas negocis a Trinitat?” va preguntar Maharaj, que sap de bona mà que Trinitat és el lloc perfecte per a que homes com Galbaransigh facin negocis.

El divendres, Atwell va decidir que ell també mereixia ser lliure per a fer negocis. Així que va actualitzar la seva pàgina de Facebook i aleshores va forçar la seva sortida de la presó, deixant un oficial mort al seu pas. […]

Ja hem acabat amb aquest lloc.

El cos de policia de Trinitat i Tobago va anunciar que oferiria una conferència de premsa sobre la cas Dana Seetahal el dia 25 de juliol a les 14:30 h.

Comença la conversa

Autors, si us plau, Obre sessió »

Pautes

  • Tots els comentaris són revisats per un moderador.. Si us plau, no introdueixis comentaris més d'una vegada o es podrien identificar com a correu brossa.
  • Si us plau, respecta als altres. No s'aprovaran comentaris que continguin missatges ofensius, obscenitat o atacs personals.