El cantant Akon vol ajudar l'Àfrica sense la publicitat vanagloriosa de ‘Band Aid’

Akon in West Africa for his electrify project with permission

El cantant Akon a l'Àfrica Occidental per al seu projecte d'electrificació. Ús autoritzat.

Des de l'esdeveniment Live Aid a mitjan anys 80 organitzat per Bob Geldof i un grup d'amics famosos, l'Àfrica ha conegut nombroses celebritats mundials que han volgut demostrar el desig d'ajudar el continent africà. La majoria d'aquestes iniciatives, això no obstant, encara es troben lluny d'assolir els objectius inicials.

Per a molta gent a l'Àfrica, l'epidèmia d'Ebola ha posat en relleu la clara diferència que existeix entre les campanyes de conscienciació dels famosos i la realitat sobre el terreny, on les «iniciatives d'improvís» de les estrelles d'occident fracassen després d'un temps curt de notícies internacionals. Els límits de les tasques humanitàries d'aquestes celebrities—treball dels occidentals normalment—estan ben documentats.

La nova versió del supergrup Band Aid 30 del tema musical «Do They Know It's Christmas? (saben si és Nadal?),» per exemple, no ha contribuït molt a fer conèixer—ni de lluny a reconèixer— el paper dels africans en la lluita contra l'Ebola.

Aquesta versió no té punt de comparació amb la cançó «Africa Stop Ebola (l'Àfrica atura l'Ebola),» interpretada per artistes africans com ara Tiken Jah Fakoly, Amadou & Mariam i Salif Keita. S'hi observa un to ben diferent.

A despit de les bones intencions de Band Aid 30, els africans se senten ofesos des de fa temps pel que fa al to paternalista de l'adaptació de la lletra de la cançó «Do They Know It's Christmas?». A la cançó actualitzada trobem frases com són ara: ‘On un petó d'amor pot matar-te i la mort se troba a cada llàgrima,’ o ‘Aquesta nit és el nostre torn d'allargar-vos les nostres mans i tocar-vos,’ i així tota la lletra. D'altra banda, la lletra de la cançó «Africa Stop Ebola» posa èmfasi en allò que els ciutadans de les regions afectades poden fer per tal de detenir la propagació de l'Ebola. La lletra de la cançó és en francès i en un joc de llengües vernacles com l'haussa o el ful, que es parlen en aquesta regió, a fi d'assegurar-se que tota, o la gran majoria de la població afectada, en comprengui la lletra.

Entre la campanya de Band Aid 30 i la repercussió a l'Àfrica, s'enfila una iniciativa menys coneguda: un projecte del cantant estatunidenc Akon, que té forts llaços familiars al Senegal, per ajudar a electrificar l'Àfrica Occidental.

Aliaune Damala Bouga Time Bongo Puru Nacka Lu Lu Lu Badara Akon Thiam, més conegut com Akon, va passar gran part de la seva infantesa al Senegal i va ocupar el cinquè lloc en la classificació de les celebritats més poderoses de l'Àfrica l'any 2011 (a una llista que inclou 40 noms). En el vídeo més avall que trobem a Vimeo, Akon explica el projecte per procurar electricitat a aquesta part de l'Àfrica.

El cantant afegia:

The lack of electricity is currently a major problem in Africa. A significant number of households in rural areas and even urban cities do not have access to electricity. This is a real obstacle to Africa’s Sustainable Development.

In that perspective and within the framework of a Public-Private partnership, an alliance was signed between the private entities and the governments of different African nations to support the initiative. The project will consist of the installation of solar equipment in households and promote their energy sufficiency that also will allow millions of children to have access to electricity and improve their education through extended study hours.

Ara com ara, la manca d'electricitat és el problema principal de l'Àfrica. Un nombre raonable de domicilis en les àrees més rurals i també als centres urbanitzats no té accés a l'electricitat. Això suposa un obstacle veritable per al desenvolupament sostenible de l'Àfrica.

Des d'aquesta perspectiva i dins el marc d'un partenariat públic i privat, s'ha signat una aliança entre les organitzacions privades i els governs de diverses nacions africanes que donarà suport a aquesta iniciativa. El projecte consisteix a instal·lar equipaments solars en els domicilis i a afavorir-ne l'autonomia energètica, fets que permetran també que milions de nens tinguin accés a l'electricitat i millorin la seva educació en poder dedicar més hores als estudis.

El projecte d'Akon s'ha ideat com un pla a llarg termini, ben diferenciat dels altres esforços puntuals que es realitzen sovint a l'Àfrica i que, normalment, requereixen llargues campanyes publicitàries. Aquest projecte però no va dirigit només a un públic occidental i no es tracta pas d'una altra campanya de conscienciació. Al llarg d'aquests dies, Akon recorrerà de llarg a llarg l'Àfrica Occidental i s'hi encontrarà amb diversos empresaris locals i decisors polítics. Durant el transcurs d'aquest viatge, visitarà nou països diferents, com ara el Senegal, Malí, Guinea, Gàmbia, Burkina Faso, Guinea Equatorial, Gabon, el Congo i la Costa d'Ivori.

Akon va reunir-se amb estudiants de la Universitat Gamal Abdel Nasser a la capital guineana de Conakry i va dir:

I'm also a businessman, but I want to do business that benefits Africa [..] all the resources needed to develop Africa are at the disposal of the continent, and that all Africans needed to do is to take the driving seat.

 Jo també sóc un home de negocis, ara bé vull fer negocis que beneficiïn l'Àfrica […] tot recurs necessari per al desenvolupament [de l'Àfrica] està a la disposició del continent i tot allò que els africans han de fer és posar-se al volant.

A Cotonou, la ciutat més poblada de Benín, Arnaud Dounhmanmoun escrivia:

Au Bénin, une phase expérimentale a déjà eu lieu et c’est le village Avlo à Grand Popo qui a été retenu.L’artiste procèdera à la réception des matériels, Il s’agit des kits solaires pour les ménages ainsi que les lampadaires solaires pour l’éclairage public.

A Benín, una fase experimental [del projecte] ja s'ha executat al poble d'Avlo en la regió de la Grand-Popo. L'artista estarà allà per rebre materials. Es tracta d'equips escolars pels domicilis i fanals solars per a la il·luminació dels carrers.

A Mali, Modibo Fofana va indicar al Journal du Mali (Diari de Mali) que Akon també contribueix al canvi de la imatge de l'Àfrica amb inversors, malgrat la crisi de l'Ebola:

Après une visite en Guinée, Akon est arrivé au moment où le Mali a connu le premier cas. Selon Akon, la médiatisation à outrance de cette maladie en Afrique contribue à ternir son image. “C’est à nous de changer l’image de l’Afrique. Quand les gens voient que je suis au Mali malgré l’annonce d’Ebola, cela va rassurer les autres.”

Arran d'una visita per tot Guinea, Akon va arribar a Mali tan bon punt el país va anunciar-ne el primer cas. Segons Akon, la cobertura dels mitjans de comunicació sobre la malaltia a l'Àfrica perjudicava injustament la imatge pública del continent. «Canviar la imatge de l'Àfrica depèn de tots nosaltres. Quan les persones vegin que sóc a Mali, malgrat l'anunci de l'Ebola, donarà confiança als altres.»

Tot i que és massa aviat com per confirmar que l'enfocament d'Akon aconseguirà més resultats que la iniciativa publicitària de la Band Aid, almenys Akon s'ha centrat en el potencial de l'Àfrica per assegurar-ne el desenvolupament de manera autònoma més aviat que esperar els hipotètics salvadors occidentals.

Comença la conversa

Autors, si us plau, Obre sessió »

Pautes

  • Tots els comentaris són revisats per un moderador.. Si us plau, no introdueixis comentaris més d'una vegada o es podrien identificar com a correu brossa.
  • Si us plau, respecta als altres. No s'aprovaran comentaris que continguin missatges ofensius, obscenitat o atacs personals.