Els analistes adverteixen sobre la fragilitat de la pau a Macedònia

Protests erupted in Skopje in July 2014, after the sentencing of six ethnic Albanian men for what authorities labeled "terrorist killings". Photo by Sinisa Jakov Marusic. Courtesy of BIRN © 2014, used with permission.

Les protestes van esclatar a Skopje el juliol 2014, després de la sentència de sis homes d'ètnia albanesa pel que les autoritats van etiquetar com a “assassinats terroristes”. Fotografia de Sinisa Jakov Marusic. Cortesia de BIRN © 2014, amb autorització.

Científics polítics austríacs i el blogger Florian Bieber [en] van facilitar recentment un resum del problema de la situació inter-ètnica a Macedònia a l'article titul·lat “Macedonia on the Brink” [en] (Macedònia a punt). Una part de l'article de Bieber mostra una finestra a l'interior de la repercussió de les recents sèries d'enfrotaments violents [en] entre ètnies a Macedònia i protestes [en] pacífiques. 

Les protestes van ser provocades per una tensió ètnica [en] com a conseqüència de la sentència de sis homes albanesos-macedonis [en] per part del que les autoritats anomenen “assassinats terroristes” de cinc persones al 2012. En aquest article en Bieber emfatitza:

Authoritarian tendencies, ethno-nationalist state-building and segregation of the two largest communities make for a combustible mix. Even if the protests have died down, Macedonia is probably the only country of the former Yugoslavia where ethnic violence remains a real risk.

Les tendències autoritàries, el desenvolupament de l'Estat etnonacionalista i la segregació de les dues comunitats més grans són una combinació explosiva. Fins i tot si les protestes haguèssin desaparegut, Macedònia seria probablement l'únic país de l'antigua Iugoslàvia on la violència ètnica encara és un perill real.

Els responsables de la regió continuen aprofitant els incidents esporàdics [en] per incitar a l'odi i per fer propaganda en contra de diverses organitzacions civils [en] que han advertit públicament sobre l'ús de la xenofòbia com una pantalla de fum per ocultar altres qüestions, com la corrupció del Govern.

L'analista polític Mersel Bilalli va oferir una projecció pessimista [en] dels problemes de Macedònia poc després de l'aniversari de la signatura de l'acord d'Ohrid (Ohrid Framework Agreement ) [en] que van signar el Gobern macedoni i els representats de la minoria albanesa al 2011 i que va posar fi al conflicte armat entre l'Armada Nacional d'Alliberació (National Liberation Army) [en] i les forces de seguretat macedònies, establint també la base per millorar els drets de l'ètnia albanesa al país. Com Bilalli va puntualitzar:

The Ohrid Framework Agreement successfully extinguished the fire of 2001, but even after 13 years it failed to create any micron of what is called – tolerance, coexistence, civic equality, equal opportunities, democratic governance, rule of law and general development. On the contrary, we have demotion. So now instead of lasting reconciliation we have naked hatred. Instead of tolerance we have fights on buses and streets. Instead of cohesion we have demolition of houses and bars. Instead of the rule of law we have the rule of parties. Instead of general development, we have the top position in the list of world poverty. Instead of independent judiciary, we have party ruled verdicts and rigged trials. Everything is in free fall. Only organized crime is upwards. We have made a society without laws, without morals, without a curtain and shame.

L'acord d'Ohrid va aturar el conflicte del 2001, però fins i tot després de 13 anys no s'han pogut ni la mínima expressió de les anomenades tolerància, coexistència, igualtat cívica, igualtat d'oportunitats, govern democràtic, regles sobre lleis i desenvolupament general. Ans al contrari, la situació s'ha degradat. Ara, en lloc de reconciliació, tenim odi. En lloc de tolerància, tenim batalles als autobusos i els carrers. En lloc d'harmonia, contemplem la demolició de cases i bars. En lloc d'estat de dret, tenim partits que imposen les seves normes.En lloc de desenvolupament general, ocupem la posició més altes a la llista dels països més empobrits del món. En lloc d'un poder judicial independent, tenim sentències influenciades per partits i judicis manipulats. Tot està en caiguda lliure. Només el crim organitzat va incrementant. Hem construït una societat sense lleis, sense moral, sense vergonya i teló.

Comença la conversa

Autors, si us plau, Obre sessió »

Pautes

  • Tots els comentaris són revisats per un moderador.. Si us plau, no introdueixis comentaris més d'una vegada o es podrien identificar com a correu brossa.
  • Si us plau, respecta als altres. No s'aprovaran comentaris que continguin missatges ofensius, obscenitat o atacs personals.