Nou coses que el govern rus considera “propaganda gai”

Gay rights activists kiss as they are detained by police officers during a gay rights protest in St. Petersburg, Russia, 12 October 2013, photo by Jordi Bernabeu Farrús, CC 2.0.

Dos activistes es fan un petó quan la policia els deté durant una protesta a favor dels drets dels homosexuals a Sant Petersburg. 12 d'octubre del 2013, foto per Jordi Bernabeu Farrús, CC 2.0.

Tot i que sembla que va aparèixer a internet abans del dia 2 de desembre del 2013, els bloguers russos fa poc que han descobert [ru] els criteris revisats [ru] dels censors del govern per a identificar informació en línia que, suposadament, posa en perill els menors. Els russos poden agrair Roskomnadzor [en], l'agència federal responsable de supervisar els mitjans de comunicació, pel nou material de lectura, el qual compta amb dues mil pàgines aproximadament i vint seccions diferents. De tota manera, hi ha molta gent que para especial atenció a la secció 6ena [ru] del document, de títol un tant inapropiat: “Criteris de contingut perjudicial per a la salut i el desenvolupament dels infants”.  Fins i tot els autors de l'informe confessen que aquest tema és bastant “heterogeni”, la qual cosa fa difícil determinar “uns criteris inequívocs” per a identificar el material ofensiu. Per tal de resoldre els problemes amb definicions, Roskomnadzor utilitza paràmetres molt amplis que designen qualsevol cosa publicada en línia com informació “difosa sistemàticament”. Per ser considerada propaganda, l'agència conclou que el contingut d'aquesta ha d'incloure “informació falsa” i ha d'haver estat creada amb la intenció d'influir sobre l'opinió pública:

Обычно под пропагандой понимают систематическое распространение фактов, аргументов, слухов и других сведений, в том числе заведомо ложных, для воздействия на общественное мнение. Таким образом, чтобы квалифицировать информацию, как пропаганду, необходимо зафиксировать: желание автора информации повлиять на общественное мнение, систематический характер распространения информации, наличие ложных сведений в распространяемой информации. Все эти критерии являются субъективными, что, безусловно, затрудняет процедуру экспертизы. Вместе с этим, следует отметить, что характер распространения информации в сети Интернет позволяет рассматривать еѐ как систематическую.

Sovint, la propaganda s'entén com la difusió sistemàtica de veritats, arguments, rumors i d'altra informació (també informació deliberadament enganyosa) per influir sobre l'opinió pública. Per tant, perquè una informació es consideri propaganda, cal establir que l'autor vol influir sobre l'opinió pública, que la difusió que se'n fa és sistemàtica i que conté informació falsa. El fet que tots aquests criteris siguin subjectius certament complica el procés d'estudi que en fan els experts. Al mateix temps, s'hauria d'apuntar que la natura de la informació difosa a internet ens permet considerar-la [per defecte] sistemàtica. 

D'acord amb Roskomnadzor, la informació a internet pot transformar els valors familiars dels infants i adolescents de les maneres següents:

  1. Pot manipular veritats i dades estadístiques per posar en dubte el model familiar tradicional, per propagar models alternatius de relacions domèstiques i presentar-los com a permissibles en determinades circumstàncies. 
  2. Pot utilitzar imatges intenses per provocar “reaccions emocionals intenses” que deshonorin el model de família tradicional i, així, propagar models alternatius de relacions domèstiques. 
  3. Pot representar models alternatius de comportament de manera selectiva “tot amagant-ne els aspectes negatius i mostrant-ne només els positius”. 
  4. Pot influir sobre la imatge que els adolescents tenen de sí mateixos i la seva identitat, pot “explotar l'interès pel sexe” i pot empènyer-los cap a l'homosexualitat amb “una imatge acolorida”.

9 coses que el govern rus considera “propaganda gai”

A més d'aquestes normes bàsiques, Roskomnadzor ofereix alguns exemples pintorescs per ajudar els censors estatals a identificar informació a internet que pugui ser “perjudicial per als infants”. A continuació trobareu una llista d'allò que el govern considera “propaganda homosexual”. 

1) Discutir que les famílies tradicionals no satisfan les necessitats de la societat moderna o de l'individu modern. (Això inclou la propagació de la idea que el model de família tradicional “ha perdut moltes de les seves funcions i esdevé un obstacle per al desenvolupament lliure dels individus”).

2) Informació (inclosa a imatges o text) que justifiqui o reivindiqui l'acceptabilitat de les “relacions de família alternatives”. (Això inclou llocs web que publiquin estadístiques “fora de context” sobre infants adoptats per parelles homosexuals i heterosexuals, les quals podrien portar els infants i els adolescents a creure que les parelles homosexuals “no són pitjor que les parelles heterosexuals a l'hora de portar les responsabilitats de ser pares”).

3) Fer servir “imatges emocionals intenses” que deshonorin el model de família tradicional i, així, propagar models alternatius de relacions domèstiques. (Això sembla que inclou pràcticament qualsevol intent de presentar les relacions heterosexuals de manera negativa i les relacions homosexuals de manera favorable).

4) Informació que contingui “imatges de comportaments associats amb la negació del model de família tradicional” i promogui les relacions homosexuals. (Això inclou tota “representació gràfica en forma d'imatges, fotografies o vídeos de relacions sexuals que no siguin tradicionals”, i possiblement contempla fins i tot la pornografia gai). 

5) Instruccions sobre com experimentar amb el sexe homosexual.

6) Compartir les històries de menors que han “rebutjat els valors de les famílies tradicionals, començat relacions homosexuals i faltat al respecte als seus pares o altres parents”. (Això pot incloure el projecte “It Gets Better” [es]).

7) Informació que “influeixi sobre la formació de la identitat dels adolescents”, tot “explotant l'interès en el sexe”. (Això inclou “al·legacions falses” sobre predomini de les relacions homosexuals entre els adolescents de la societat moderna). 

8) Prendre persones gais com a models de conducta. (Això inclou la publicació de llistes [en] de personatges gais famosos vius i morts).

9) El criteri de “propaganda gai” final és potser el més ampli, ja que inclou qualsevol cosa que “aprovi o fomenti” les persones gais en la seva homosexualitat.

Comença la conversa

Autors, si us plau, Obre sessió »

Pautes

  • Tots els comentaris són revisats per un moderador.. Si us plau, no introdueixis comentaris més d'una vegada o es podrien identificar com a correu brossa.
  • Si us plau, respecta als altres. No s'aprovaran comentaris que continguin missatges ofensius, obscenitat o atacs personals.