Brunei: “Una connexió a Internet lenta és comparable a la censura”

Els internautes bruneians fa un temps que expressen el seu malestar en relació a la lentitud i la poca fiabilitat de la connexió a Internet que hi ha al seu país.

En un article a The Brunei Times, Shareen Han va mencionar un estudi del Fòrum Econòmic Mundial que situava Brunei entre els països del sud-est asiàtic on la connexió a Internet és més cara. Però molts dels internautes de Brunei creuen que reben un servei deficient tenint en compte les grans quantitats que han de pagar.

A través de Twitter, The Brunei Times va formular la següent pregunta:

Are you satisfied with Internet services in #Brunei?

Estàs satisfet amb el servei d'Internet a #Brunei?

A tweetup event in Brunei. Bruneians are among the most active social media users in Asia. Photo from Flickr page of Reeda

Un tweetup (reunió de tuitaires) a Brunei. Els bruneians es troben entre els usuaris més actius a les xarxes socials a l'Àsia. Fotografia de la pàgina de Flickr de Reeda.

Les respostes que van rebre eren majoritàriament queixes sobre la lentitud de la connexió a Internet que ofereixen els tres proveïdors de telecomunicacions més importants del país. @nadiebytes fins i tot va comparar la connexió lenta a Internet amb la censura:

No! The internet provides easy access to a wealth of info. Slow internet is almost like censorship.

No! Internet ens facilita l'accès a una gran quantitat d'informació. Una connexió lenta és quasi com la censura.

Reproduïts a continuació hi ha comentaris similars sobre la deficiència de la connexió a Internet a Brunei:

@ZeekCrazy I don't think even the mouse is satisfied.

@ZeekCrazy Ni tan sols crec que el meu ratolí n'estigui satisfet.

@janetlivetravel No! It's 2013. Internet, technology, information and social media should be there with just a click of a finger. TOO SLOW

@janetlivetravel No! Som al 2013. Internet, la tecnologia, la informació i els mitjans de comunicació socials haurien de ser accessibles amb només un clic. MASSA LENT

@masruuuuur Try finding someone who IS satisfied

@masruuuuur A veure si sou capaços de trobar algú que SÍ que n'estigui satisfet

‏@almstfrsh not worth what we're paying for. Inconsistent. Unstable. Need I say more?

@almstfrsh no val el que costa. Inconsistent. Inestable. Cal que segueixi?

@AmeerahIsa seriously NOT HAPPY with it. I mean we pay for so and so mbps, and the speed is not even near to what we paid for.

@AmeerahIsa no n'estic GENS contenta. De veritat, paguem per una quantitat de MBps i la velocitat que rebem ni tan sols s'acosta a la que paguem.

@_hakims very disappointing.. even my parents complain.. sorry #workitout

@_hakims molt decebedor.. Fins i tot els meus pares se'n queixen.. ho sento #workitout (arregleu-ho)

@ongscw Investigations on regular service disruptions should be conducted. I would choose SLOW Internet over NONE AT ALL any day.

@ongscw S'haurien d'investigar les freqüents interrupcions del servei. Tinc molt clar que tenir una connexió lenta és millor que res.

@Aliffen41 Light years away from it.

@Aliffen41 Gens ni mica.

@bobby_trisyia thankful but not satisfied..slow and expensive

@bobby_trisyia s'agraeix, però no em satisfà..és lent i car

Segons l'informe, a Brunei hi ha almenys 200.000 internautes que es troben entre els mes actius d'Àsia a les xarxes socials. Malgrat tot, només un 56% de la població bruneiana utilitza Internet.

Alguns internautes se senten bastant satisfets amb la qualitat de la connexió a Internet al seu país:

@AnwarOmarAli yes very satisfied.

@AnwarOmarAli sí, molt satisfet

@berrymerlina speed, yes! High price can't be argued because of population & competition unlike other countries

@berrymerlina per velocitat, sí! No ens podem queixar dels preus basant-nos en la població i la competència cosa que sí que es pot fer en altres països.

@Yunn_ha even if there's vast improvements with the speed, We will never be(satisfied). Haha #sobrunei

@Yunn_ha fins i tot si la velocitat millora de manera substancial, mai en tindrem prou. Haha #sobrunei (som així)

@oxba 6 years ago, 3G wasn't around and ADSL was at 256kbps. 10 years ago, I can't even surf the web on my mobile. I am satisfied.

@oxba fa 6 anys, el 3G no existia i l'ADSL era de 256kbps. Fa 10 anys ni tan sols podia accedir a Internet amb el meu telèfon mòbil. N'estic satisfet.

Fins i tot abans de la publicació de l'article del The Brunei Times sobre la qualitat de la connexió a Internet al país, els bruneians ja feia temps que se'n queixaven:

@Natterulala Brunei's internet is the main reason why most bruneians suffer from High Blood Pressure and Depression.

@Natterulala la connexió a Internet de Brunei és la causa principal de l'alta tensió arterial i la depressió que afecten molts dels seus habitants.

@AzizHarun212 OMG Brunei's internet really knows how to piss people off

@AzizHarun212 Mare meva, l'Internet a Brunei sap ben bé com fer-te emprenyar

Elliop senyala que la velocitat de la connexió a Internet a Brunei no ha millorat:

I don’t know about you but I for one am wondering why in this day and age where internet speeds are measured not in single digits but 10’s or 100’s of Mbps. Brunei’s internet speed has not changed much in years, and is lagging behind the rest of the world significantly.

No sé vosaltres, però jo em pregunto com pot ser que en aquests moments en els quals la velocitat de la connexió a Internet no es mesura amb només un dígit, sinó en desenes o centenars d'Mbps., la situació a Brunei no hagi canviat gaire des de fa anys, i de fet estiguem bastant endarrerits en comparació a la resta del món.

Es va crear una petició per demanar respostes sobre aquesta situació:

We the people of Brunei want to know:
• Why Brunei’s internet access speed is so slow?
• Why Brunei’s internet access is unreliable?
• When will the internet access reliability be improved.

Els bruneians volem saber:

  • Per què la connexió a Internet que se'ns ofereix és tan lenta.
  • Per què aquesta connexió és tan poc fiable.
  • Quan es millorarà la fiabilitat de l'accés a Internet.

Joe King creu que les empreses de telecomunicacions no reben prou pressió per millorar el servei que ofereixen:

The problem is they are the monopoly in the market here, so they do not feel the pressure to deliver what we need. Who else can we turn to to get quality service? They're only out to get your money

El problema és que tenen el monopoli del mercat, de manera que no se senten pressionades per oferir-nos el que necessitem. A qui més podem demanar-li un servei de millor qualitat? L'únic que els interessa és cobrar.

Comença la conversa

Autors, si us plau, Obre sessió »

Pautes

  • Tots els comentaris són revisats per un moderador.. Si us plau, no introdueixis comentaris més d'una vegada o es podrien identificar com a correu brossa.
  • Si us plau, respecta als altres. No s'aprovaran comentaris que continguin missatges ofensius, obscenitat o atacs personals.