Índia: conscienciació contra la xacra del matrimoni infantil

[Tots els enllaços remeten a pàgines escrites en anglès, llevat que s'indique el contrari.]

Bona part dels matrimonis infantils que se celebren al món tenen lloc al sud-est asiàtic i a l'Àfrica subsahariana rural. A l'Índia rural, un 47% de les xiquetes, segons un informe de la UNFPA, es casen abans dels 18 anys. L'estat indi de Bihar és el que deté el percentatge més alt de matrimonis infantils, amb un 69%.

Urmila Chanam comparteix la història d'una núvia encara xiqueta a l'Índia:

This is the tradition in this part of India. Children are married off when they should still be playing with toys. Boys and girls enter matrimony without knowing what marriage means. Their childhood and any life aspirations they might have had are extinguished by this age-old tradition. No one challenges it because it has become the norm. […]
Though Indian law has made child marriage illegal, it is still reported widely from the rural parts of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Chhattisgar, Bihar, and Andhra Pradesh. Though some other third world countries practice child marriage, India alone houses one-third of all child brides.

És la tradició en aquesta part de l'Índia. Als infants se'ls casa a l'edat en què encara haurien de dedicar-se a jugar amb joguets. Els xiquets i xiquetes arriben al matrimoni sense saber el que significa. La seua infantesa i qualsevol aspiració que pogueren tenir queden frustrades per aquesta tradició ancestral. Ningú no la desafia perquè ha esdevingut la norma. […]
Encara que la llei índia va il·legalitzar el matrimoni infantil, continua celebrant-se àmpliament a les zones rurals de Madhya Pradesh,Uttar Pradesh, Rajasthan, Chhattisgar, Bihar i Andhra Pradesh. I malgrat que hi ha altres països del tercer món on també es tracta d'una pràctica comuna, sols a l'Índia tenen lloc la tercera part de tots els matrimonis infantils.

Girls dressed as young bride and groom for an awareness campaign against child bride. Agartala, India. Image by Reporter#24728. /Copyright Demotix (7/3/2012)

Xiquetes abillades com si foren joves nuvis amb motiu d'una campanya de conscienciació contra el matrimoni infantil. Agartala, Índia. Imatge de Reporter#24728. Drets d'autor Demotix (7/3/2012)

Existeixen, a més, motius religiosos per als matrimonis infantils. El tribunal superior de l'estat indi de Karnataka [ca] va dictaminar recentment, en el transcurs d'un cas relacionat amb el matrimoni infantil, que la Llei de Prohibició del Matrimoni Infantil del 2006 (PCMA, sigles en anglès) anul·la les disposicions de la llei islàmica, en la qual el matrimoni d'una xiqueta és possible tan prompte com assoleix la pubertat.

Segons la PCMA, el matrimoni de xiquetes menors de 18 anys i de xiquets menors de 21 està prohibit. Tanmateix, les xiquetes i xiquets que viuen al camp, són pobres, tenen escassa o nul·la educació i romanen fortament vinculats a les normes socials i als valors tradicionals, són susceptibles d'acabar casats abans de l'edat estipulada per llei. Però no sempre és el cas. Maharashtra té un dels percentatges més alts de matrimonis infantils. Un vídeo de Video Volunteers al web de Youth Ki Awaaz, recorda que:

Fifty-two per cent of married women in Maharashtra admit to consummating their marriages before the age of 18, a government’s District Level Household and Facility Survey (DLHS-3) report reveals. This is happening in a so- called ‘progressive’ state of Maharashtra, the family controls a girls life and reproductive decisions.

El cinquanta-dos per cent de les dones casades de Maharashtra admeten que van consumar els seus matrimonis abans dels 18 anys, segons revela un informe del govern arran de l'Enquesta sobre la Llar i les Instal·lacions elaborada en el districte. Açò ocorre en un estat considerat “progressista”, com n'és Maharashtra, la família controla la vida i les decisions reproductives de les filles.

Però la situació està canviant. Rohini Pawar, corresponsal de la Comunitat IndiaUnheard (Video Volunteers) entrevista dues xiquetes que van assistir recentment a la boda d'una amiga. Ambdues es mostren agraïdes per no haver estat elles:

Dotze dones, totes casades quan encara eren adolescents, han participat en aquest vídeo que denuncia el matrimoni infantil. Aquest vídeo i el projecte resultant foren la llavor del Programa de Vídeos de la Comunitat encetat per Video Volunteers:

El vídeo anterior va ser projectat a nombrosos pobles en grans pantalles.

Els matrimonis infantils a l'Índia s'emmarquen en una construcció social més àmplia en la qual no es contemplen com un problema. Neha, una bloguera de New Delhi, escriu:

Although the UN has been working hand in hand with the government of India to raise awareness, strengthen law enforcement and invest in the education of girls, many of our leaders still consider child marriage as a solution to protect girls from sexual atrocities like rape.

Encara que l'ONU ha treballat costat a costat amb el govern de l'Índia per tal de despertar consciències, reforçar l'aplicació de la llei i invertir en l'educació de les xiquetes, molts dels nostres líders encara conceben el matrimoni infantil com una solució per a protegir les xiquetes d'atrocitats sexuals com la violació.

Segons la UNFPA, si es matné el ritme actual de matrimonis infantils arreu del món, seran 39.000 xiquetes les que es casaran a diari abans de l'edat adulta.

Comença la conversa

Autors, si us plau, Obre sessió »

Pautes

  • Tots els comentaris són revisats per un moderador.. Si us plau, no introdueixis comentaris més d'una vegada o es podrien identificar com a correu brossa.
  • Si us plau, respecta als altres. No s'aprovaran comentaris que continguin missatges ofensius, obscenitat o atacs personals.