Austràlia/Israel: tensions per l'enigmàtica mort del Presoner X

El 2 de febrer de 2013, l’emissió del programa “Foreign Correspondent” [en] de la cadena australiana ABC (Australian Broadcasting Corporation) va provocar una allau de reaccions a les xarxes del país. El documental revela que l'enigmàtic Presoner X, que presumptament va cometre suïcidi el 2010 en una presó d’Israel, no només tenia la doble nacionalitat australiana i israeliana sinó que a més era agent del Mossad [Institut d'Intel·ligència i Tasques Especials israelià].

J-Wire, [en] portal jueu de notícies d’Austràlia i Nova Zelanda, va respondre al dia següent:

The ABC program was careful to point out that certain issues which could be interpreted as facts are in fact mere speculation.
They say they “understood Zygier had been recruited by Mossad”. The ABC correcty points out that countries such as Australia and New Zealand are quiet and “innocent”.

There is no doubt that Ben Zygier “disappeared” in 2010 and human rights activists have criticized the Israeli government for the secret imprisonment of Prisoner X.

Israeli media has been silenced by powerful laws which impact on the nation’s security.

In Australia, messages left for the Zygier family remain unanswered.

Was Ben Zygier “Prisoner X”… perhaps only time will tell, and perhaps a substantial amount of time.

El programa de l’ABC ha assenyalat amb prudència que certs temes que es podrien considerar fets són, en realitat, meres especulacions.

Diuen que ells “van entendre que Zygier va ser reclutat pel Mossad ”. L’ABC també assenyala encertadament que Austràlia i Nova Zelanda són països tranquils i “innocents”

No hi ha cap dubte que Ben Zygier “va desaparèixer” el 2010 i els activistes dels drets humans han criticat el Govern israelià per mantenir en secret el seu empresonament.

Els mitjans de comunicació israelians han sigut censurats emparant-se en les fèrries lleis de seguretat nacional.

A Austràlia els missatges que la gent ha deixat per a la família de Zygier continuen sense respondre.

Era en Ben Zygier el “Presoner X”… potser només els temps ho dirà i potser en serà un munt de temps.

Han subestimat els poders dels mitjans de comunicació. El Govern israelià ha intentat continuar censurant-los però aparentment ha acabat admetent-ho:

Israel has confirmed the reported suicide of an Australian prisoner who had worked for the Israeli spy agency Mossad, according to Al Jazeera.
Israel broke its silence on Wednesday after Australia's ABC news network first revealed the identity of Prisoner X, a 34-year-old man who had used three different names, including Ben Zygier, Ben Allen, and Ben Alon.

Segons Al Jazeera, Israel ha confirmat l’esmentat suïcidi d’un presoner Australià que va treballar per l’agència d’espionatge Mossad.
Israel va trencar el silenci el dimecres passat després que la cadena de notícies australiana ABC descobrís la identitat del Presoner X: es tractaria d’un home de 34 anys que va fer servir diferents noms, entre ells Ben Zygier, Ben Allen i Ben Alon.

Prisoner X

Ben Zygier, Prisoner X – Imatge de Mahmoud illean copyright Demotix 13 Feb 2013

Tot i que d’entrada ho havia negat, el Govern australià també ha reconegut que estava al corrent de la seva vida i mort, ambdues envoltades de misteri. Què sabien i quan se’n van assabentar continuarà sent, sens dubte, una discussió oberta.

Asher Wolf [en] vol una resposta ara:

‏@Asher_Wolf: Prisoner X never stood trial, was jailed for crimes unknown & died alone. The diplomats & politicians who abandoned him must face an inquiry

@Asher_Wolf: El Presoner X mai va ser jutjat, es desconeixen els càrrecs que se li imputaven i va morir sol. Els diplomàtics i polítics que el van abandonar han de ser investigats al respecte.

El cas ha creat tensions entre els dos països que en general mantenen bones relacions. No és la primera vegada que Mossad fa servir passaports Australians. Sense anar més lluny per a l’assassinat de Mahmoud Al-Mabhouh [en] el 2010 es van fer servir passaports falsos.

Amelia Freelander [en] segueix les connexions entre els fets:

‏@MiaRubySydney: The plot thickens RT @JamalDajani Prisoner X arrest is related to the Mossad's assassination in Dubai using stolen Australian passports

@MiaRubySydney [en]: La trama es complica RT @JamalDajani [en] La detenció del Presoner X està relacionada amb l’assassinat a Dubai atribuït al Mossad, on es van fer servir passaports australians falsos.

El conegut escriptor i blocaire australià Antony Loewenstein [en] va tuitejar un enllaç del bloc d’en Richard Silverstein Tikun Olam [en]:

‏@antloewenstein: Will #Australian media ask necessary questions about #Zionist community after exposure of another likely spy? http://www.richardsilverstein.com/2013/02/12/prisoner-x-was-mossad-agent-ben-zygier/

‏@antloewenstein: Els mitjans #Australians faran les preguntes necessàries sobre la comunitat #Sionista després del descobriment d’un altre més que probable espia? http://www.richardsilverstein.com/2013/02/12/prisoner-x-was-mossad-agent-ben-zygier/ [en]

Silverstein explica:

Back in 2010, I reported that Israel had arrested an unidentified individual, and imprisoned him in total secrecy in an Israeli jail. The cell he occupied had once housed Yigal Amir Even his jailers didn’t know who he was.

El 2010 vaig informar que Israel havia arrestat un individu no identificat i que l’havia tancat en una presó d’Israel en el més absolut secretisme. La cel·la que ocupava va allotjar anteriorment a Yigal Amir. Ni els seus guardes sabien de qui es tractava.

Wmmbb de Duckpond es fa les preguntes clau a l’entrada “PRISONER X, MURDERED?” [en] (EL PRESONER X, ASSASSINAT?)

Speculation around the death of Ben Zyglier will now be rife. What could he have done?

Ara apareixeran tot tipus d’especulacions sobre la mort de Ben Zyglier. Què deu haver fet?

Al The Happy Antipodean [en] li preocupa que aviat les especulacions es comencin a tractar com a fets als mitjans de comunicació:

In early stories doubt was cast over the way Zygier died but today suicide is being stated as a fact…

Surprising amid all of this media scrutiny is the silence of Zygier's Melbourne family, which is prominent in the Jewish community. No media organisation has so far been able to extract new information from any of its members.

Al principi es posava en dubte la manera en que va morir Zygier però ara ja es parla de suïcidi com si fos un fet…

Enmig de tot aquest minuciós anàlisi dut a terme pels mitjans sorprèn el silenci de la família de Zygier que resideix a Melbourne i és ben coneguda dins de la comunitat jueva. De moment cap mitjà ha pogut obtenir cap declaració dels seus membres.

A Abalinx [en], simpatitzant del partit australià a l’oposició, el Liberal Party, li capfica la manca d’ajuda que reben els ciutadans a l’estranger:

It is bad enough when an Australian dies alone in his own country. It is worse when he or she dies alone in a foreign country, forgotten even by his own government. Even though Prisoner X (now identified as Ben Zygier) took on a dual Israeli citizenship does not absolve the Australian Foreign Affairs Department for failing to pass on the information up higher for further discussion.

Ja és prou lamentable que un ciutadà australià mori tot sol al seu país però és molt pitjor que ho faci a l’estranger oblidat fins i tot pel seu propi govern. El fet que el Presoner X (ara identificat com a Ben Zygier) demanés la doble nacionalitat no eximeix el Departament d’Afers Exteriors australià de la seva responsabilitat. Hauria d’haver passat la informació a una esfera superior on fos tractada degudament

El Dr Ben Saul del Centre for International Law de Sydney sospesa varis controvèrcies del Dret internacional at the Drum:[en]

The Israelis are masters of all the dark arts: assassination (from Munich), abduction (from Eichmann onward), torture (of Eichmann prisoners), pre-emptive military strikes (from Iraq to Syria), violent interception of civilians at sea (the Gaza flotilla), and colonising foreign territory (the juiciest parts of Palestine).

Els israelians són uns Mestres en tècniques obscures: assassinat (a Munich), rapte (Eichmann encapçala la llista que continua), tortura (de presoners Eichmann), atac militar preventiu (des de Iraq a Síria), intercepció violenta al mar de ciutadans (la Gaza flotilla), i colonització de territori estranger (les parts més suculentes de Palestina). [en]

I acaba tot fent-se ressò del sentiment dels jueus locals que el cas ha fet aflorar:

Australia's Jewish communities are also aghast at this episode and deserve better. After giving so much to support to Israel, one would hope that Israel would treat Australian Jews serving their other homeland with greater dignity, whatever they have done.

Les comunitats jueves d’Austràlia també estan horroritzades per aquest episodi i es mereixen alguna cosa millor. Després de donar tant de suport a Israel s'esperaria que Israel tractés els jueus australians que serveixen al seu país amb més dignitat independentment del que hagin fet.

Un sap que té les de guanyar amb una exclusiva d’aquesta envergadura.
Mark Scott [en], el director executiu de l’ABC va tuitejar:

‏@abcmarkscott: Huge twitter reaction to tonight's Foreign Correspondent on Prisoner X. Up now on iview. http://bit.ly/XFBfGF @ForeignOfficial

‏@abcmarkscott:Gran reacció al twitter aquesta nit després de l’emissió de Foreign Correspondent sobre el Presoner X. Ara en directe. http://bit.ly/XFBfGF @ForeignOfficial [en]

En podeu llegir molt més a l'etiqueta de Twitter #prisonerx [en].

Comença la conversa

Autors, si us plau, Obre sessió »

Pautes

  • Tots els comentaris són revisats per un moderador.. Si us plau, no introdueixis comentaris més d'una vegada o es podrien identificar com a correu brossa.
  • Si us plau, respecta als altres. No s'aprovaran comentaris que continguin missatges ofensius, obscenitat o atacs personals.