Tanca

Fes un donatiu perquè Global Voices segueixi sent fort!

La nostra comunitat internacional de voluntaris treballa de valent cada dia per apropar-te notícies que no tenen cobertura suficient, però no ho podem fer sense la teva col·laboració. Ajuda els nostres editors, tecnologia i campanyes amb un donatiu a Global Voices!

Fes un donatiu

Veus tots aquests idiomes? Traduïm els articles de Global Voices per fer que els mitjans de comunicació dels ciutadans estiguin disponibles per a tothom.

Saber més sobre Traducció Lingua  »

Sierra Leone: Seguiment en temps real de dades electorals

Sierra Leone celebra les seves terceres eleccions nacionals des de la fi de la seva guerra civil el 17 de novembre de 2012. Una coalició d'organitzacions de control al pais, National Election Watch, seguirà en temps real les dades electorals [en] utilitzant les tecnologies de seguiment de OneWorld’.

En una conversació de correu electrònic, Amanda Fortier, l'Assistent de Comunicacions d’OSIWA [en], descriu el projecte:

The election monitoring project, Sierra Leone Elections Live: Citizens’ Situation Room implemented by National Elections Watch, is named for the wartime situation room, and uses an online tracking tool to monitor polling results in real time. It was used for the first time ever in Nigeria, Liberia, Senegal and now in Sierra Leone. The idea is to ensure credible elections that are fair and transparent, and to help put civil society at the forefront so they can diagnose, anticipate and prepare for immediate action in the event of fraud or violence. It was a very successful project that Hilary Clinton even mentioned during her recent visit to Senegal a few weeks back.

El projecte de seguiment electoral, Sierra Leone Elections Live: Citizens’ Situation Room, implementat per National Election Watch, pren el nom de la sala d'estratègia (en anglès, situation room) de la guerra, i utilitza una eina de seguiment en línia per a rebre els resultats de la votació en temps reals. Es va utilitzar per primera vegada a Nigèria, Libèria, Senegal i ara a Sierra Leone. La idea és garantir unes eleccions creïbles que siguin justes i transparents, i ajudar a posar la societat civil al capdavant per a que pugui diagnosticar, anticipar i preparar-se per a l'acció immediata en cas de frau o violència. Va ser un projecte molt exitós que Hilary Clinton va mencionar durant la seva visita al Senegal fa unes poques setmanes.

Mapa de districtes de Sierra Leone. Foto distribuïda sota llicència Creative Commons (CC BY-SA 3.0) per l'usuari de Wikipedia Acntx.

Què és exactament [en] Sierra Leone Elections Live?:

Sierra Leonean civil society will have unprecedented access to real-time data on information including turn-out, voter demographics, corruption levels and results during their national election on November 17. In Freetown, National Election Watch (a coalition of monitoring organizations), will receive coded SMS reports sent from a statistically significant sample of their 9,493 trained election observers – based in every polling stations across the country. The messages will be deciphered, verified and mapped using OneWorld’s real-time monitoring technologies, enabling NEW to make informed and immediate interventions. The data will also be published on this website for anyone to see, in real-time – or as soon as local internet access permits!

La societat civil de Sierra Leone tindrà un accés sense precedents a dades en temps real, incloent-hi dades demogràfiques sobre els votants, nivells de corrupció i resultats durant la jornada electoral del 17 de novembre. A Freetown, el National Election Watch (una coalició d'organitzacions de control) rebrà informes, per mitjà de missatges de mòbil codificats, d'una mostra estadísticament significativa dels seus 9.493 observadors electorals – establerts en cadascun dels col·legis electorals del país. Els missatges es desxifraran, verificaran i controlaran utilitzant les tecnologies de seguiment a temps real de OneWorld, permetent a NEW fer intervencions ràpides i ben informades. Les dades també es publicaran a la plana web, a temps real – o tan aviat com l'accés a internet ho permeti!

Per què [en] necessita Sierra Leone dades electorals a temps real?

Traditionally, collecting and analyzing data from election observers can take hours or even days, which is often too late to affect the course of events. A Situation Room, powered with real-time data from a statistically significant sample of polling stations, will enable NEW to coordinate immediate responses to serious incidents (calling on election officials, law enforcement and local and international media) and to make informed pronouncements about the status of the elections as they are happening.

Tradicionalment, es pot trigar hores o fins i tot dies a recollir i analitzar les dades obtingudes pels observadors electorals, amb la qual cosa normalment és massa tard per a afectar el curs dels esdeveniments. Una Situation Room, alimentada amb dades a temps real recollides en una mostra estadísticament significativa de col·legis electorals, permetrà a NEW coordinar respostes immediates a incidents seriosos (avisant els funcionaris d'eleccions, les forces de l'ordre i els mitjans de comunicació locals i internacionals) i elaborant informacions sobre l'estat de les eleccions mentre estan passant.

Qui [en] està al darrera de Sierra Leone Elections Live?:

The National Election Watch (NEW) is the largest coalition of monitoring organizations in Sierra Leone. It began operations in 1997 and deployed over 5,500 observers during the 2007 Presidential elections. OneWorld has seventeen years’ experience of innovating and deploying cutting edge technologies for social good, in some of the most challenging countries and environments in the world. SMAG Media were behind the votentext.org initiative in Liberia during the 2011 elections. Salonevote.com is supported by OSI West Africa.

El National Election Watch (NEW) és la coalició d'organitzacions de control més gran de Sierra Leone. Va començar a operar el 1997 i va desplegar més de 5.500 observadors durant les eleccions presidencials del 2007. OneWorld té disset anys d'experiència en innovació i desenvolupament de tecnologies de vanguardia per al desenvolupament social, en alguns dels països i entorns més complexes del món. SMAG Media estava darrera de la iniciativa votentext.org a Libèria durant les eleccions de 2011. Salonevote.com està recolzada per OSI West Africa.

Caldrà esperar per a veure si les dades a temps real de Sierra Leone Elections Live permetran al National Election Watch i als altres agents implicats coordinar respostes immediates a brots de violència ocorreguts durant i després de les eleccions. Hi ha hagut incidents de violència [en] entre partidaris dels principals partits polítics, en què cada bàndol culpava l'altre:

Last weekend`s clashes were between supporters of the APC and those of the main opposition Sierra Leone Peoples Party (SLPP), and it comes just 19 days before voting.Reports say at least ten people were wounded.
Both parties have claimed the other side attacked first. Kono is the home of the incumbent Vice President Alhaji Samuel Sam Sumana, but the area previously voted in favour of the opposition SLPP.

Els enfrontaments del cap de setmana passat es van donar entre partidaris de l'APC i del principal partit
de l'oposició, Sierra Leone Peoples Party (SLPP), i van arribar només 19 dies abans de la votació. Els primers informes diuen que com a mínim deu persones van resultar ferides.

Ambdós partits han declarat que l'altre bàndol va atacar primer. Kono és la ciutat de residència de l'actual vicepresident Alhaji Samuel Sam Sumana, però la zona va votar prèviament a favor de l'oposició, SLPP.

El principal partit a l'oposició, Sierra Leone Peoples Party (SLPP), afirma que [en] els seguidors del partit al poder han estat involucrats en activitats il·legals:

The SLPP alleges that the Sierra Leone Police on one occasion on the 20th of October arrested members of a dance troupe coming out to support the party after the dancers were accused of being Kamajors.

[… ]Lastly, the opposition party says that posters of its presidential candidate Julius Maada Bio are turned down by APC supporters. The party is calling on the police, NEC, and PPRC to take note as the laws of Sierra Leone guarantee certain rights to all political parties.

El SLPP al·lega que la policia de Sierra Leone va arrestar el passat 20 d'octubre membres d'una companyia de dansa que havia sortit a recolzar el partit després que els ballarins fossin acusats d'ésser Kamajors.

[… ] Per últim, el partit a l'oposició diu que els cartells del seu candidat a la presidència, Julius Maada Bio, estant sent arrencats per partidaris d'APC. El partit està demanant a la policia, el NEC, i el PPRC que prenguin nota de l'assumpte, ja que les lleis de Sierra Leone garanteixen certs drets a tots els partits polítics.

Mohamed Kabbah Turay argumenta que [en] la violència electoral saboteja el nacionalisme al país:

Violence seems to be garnering weight of momentum amongst some political gurus, one needs no evidence, but only to scan through the literature of their political discourse you could find your answer. Comments like: we are not going to tolerate political intimidation without retaliating further, by few people who called themselves state-men or working to be one are indeed reckless and un-nationalistic.

Only yesterday a man was beaten and lost his car through vandalizing act at the Saint John roundabout just because he was expressing his political freedom of choosing party regalia bearing the emblem of red. This simple democratic value cannot be stomached by certain party hoodlums and power drunkards who left their fellow citizen for the hospital. This uncultured act was carried out by no lesser political party, but the one that prouds itself with the spirit of ‘one people one country philosophy’, forensic the act only spells doom and cast negatives as against the kind of leaders we are breeding for the mere feature.

Another isolated incident is a case of where the flag-bearer of the SLPP party Julius Maada Bio was not welcomed in the spirit of democracy and as a Sierra Leonean, especially the leader of the second most powerful political party in the country at the Dwarzark community is despicable and militates against nationalism.

La violència sembla estar entrant en una inèrcia entre alguns gurús polítics, no calen proves, només cal examinar la literatura del seu discurs polític i es poden trobar les respostes. Comentaris com: no tolerarem la intimidació política sense fer més retallades, que vénen de persones que es fan dir o que treballen per convertir-se en homes d'estat, són sens dubte imprudents i anti-nacionalistes.

Ahir mateix un home va ser apallissat i el seu cotxe va ser destrossat en un acte vandàlic a la rotonda de Saint John tan sols perquè estava expressant la seva llibertat política de triar el partit per qui volia votar i lluint insígnies. Aquest valor democràtic tan simple és intolerable per a certs polítics vàndals i assedegats de poder, que van deixar el seu conciutadà malferit. Aquest acte d'incultura no va ser dut a terme per un partit qualsevol, sinó per aquell que s'enorgulleix de representar l'esperit “la filosofia d'una persona i d'un país”, un acte esperpèntic que pinta un panorama dantesc i ens dóna una imatge molt negativa de la mena de líders que estem engendrant.

Un altre incident aïllat és el cas de l'abanderat del partit SLPP Julius Maada Bio, que no va ser rebut en l'esperit de la democràcia i com a ciutadà de Sierra Leone. El líder del segon partit polític més poderós del país és especialment mal vist a la comunitat Dwarzark, i milita contra el nacionalisme.

Una altra organitzacio, Journalists for Human Rights (JHR) [en], té una campanya per a assegurar que les eleccions a Sierra Leone són lliures i justes. Podeu veure el vídeo de JHR sobre la necessitat de mantenir la cobertura electoral equilibrada a Sierra Leone o trobar més informació sobre la campanya
aquí [en]. També els podeu visitar al Facebook.

Comença la conversa

Autors, si us plau, Obre sessió »

Pautes

  • Tots els comentaris són revisats per un moderador.. Si us plau, no introdueixis comentaris més d'una vegada o es podrien identificar com a correu brossa.
  • Si us plau, respecta als altres. No s'aprovaran comentaris que continguin missatges ofensius, obscenitat o atacs personals.