- Global Voices en Català - https://ca.globalvoices.org -

La crema que promet una pell ‘tota blanca’ provoca indignació al Senegal

Categories: Àfrica subsahariana, Estats Units d'Amèrica, França, Kenya, Senegal, Tanzània, Dona i gènere, Ètnies i races, Notícies dels ciutadans, Salut

[Tots els vincles redirigeixen a textos escrits en francès, llevat que s'especifique el contrari]

Blanquejar la pell és una pràctica habitual a l'Àfrica, on la venda de productes amb aquesta finalitat és legal a molts països. Tanmateix, l'ús d'aquestes cremes no és segur: estries, grans, pèl corporal, hipertensió i diabetis són tots els riscos que en corre l'usuari.

Al Senegal, un producte aclaridor anomenat “Khess Petch” és el que, actualment, genera controvèrsia a la xarxa.

Kiné Fatim Diop [1] explica a ‘Una pell més blanca en 15 dies [2]‘:

“Toute blanche”, c’est la traduction de l’expression en Wolof [3]« Khess Petch », du nom d’une toute nouvelle crème aux vertus prétendument éclaircissantes.

“Tota blanca”, així és com es tradueix l'expressió “Khess Petch” en wòlof [4] [cat], el nom d'una nova crema que, presumptament, posseïx la virtut d'aclarir la pell.

En la pàgina Ndarinfo [5], Amadou Bakhaw DIAW escriu a ‘La campanya de “Khess Petch”, un insult a la nostra identitat’ [6]:

Depuis une vingtaine de jours environ, un nouveau produit le « Khess Petch » a fait son apparition dans l’agglomération dakaroise, sur plus de 100 panneaux publicitaires de 12 m2.

Fa prop de vint dies, un nou producte anomenat “Khess Petch” va aparéixer a la gran àrea metropolitana de Dakar, sobre més de 100 panells publicitaris, cadascun de 12 m².

Amb el seu post, ‘Una pell molt clara a qualsevol cost: comprendre el fenomen a l'Àfrica [7]‘, Carole Ouédraogo explica a la pàgina NextAfrique [8] que es tracta d'un fenomen comú a molts països africans:

Les chercheurs estiment [9] que 25 % des femmes à Bamako au Mali utilisent des produits éclaircissants … en Afrique du Sud 35 % … au Sénégal 52 % …

Els investigadors calculen que aproximadament  [9][en] el 25% de les dones de Bamako, a Mali, fan servir productes per blanquejar la pell… a Sud-àfrica, en són un 35%… un 52% al Senegal…

I afegeix:

Les femmes au Sénégal associent la peau claire [10] avec la beauté, l’élégance et un statut social élevé. Une étude menée en Tanzanie [11] a révélé que nombre de Tanzaniens ont embrassé les idéaux de beautés eurocentriques.

Les dones del Senegal associen la pell clara [10] [en] amb la bellesa, l'elegància i un estatus social privilegiat. Un estudi portat a terme a Tanzània [11] va revelar que moltes tanzanes han abraçat els ideals de bellesa eurocèntrics.

Aquest vídeo [en francès], pujat a YouTube per myskreen [12], esbossa els riscos que comporta aclarir la pell:

http://www.youtube.com/watch?v=ADrWc2I0xzA [13]

Al bloc A Toubab [la paraula “toubab” significa occidental a l'oest d'Àfrica [14]] al Dakar, un post titulat ‘La Xessalització o l'estúpida recerca de la blancúria [15]‘ mira de respondre la pregunta “Per què blanquejar-se la pell?”:


Certaines pensent que les Sénégalais aiment la chair claire, elles se dépigmentent alors pour leur plaire . D’autres parlent de “complexes” …

Algunes pensen que els homes senegalesos s'estimen més un cutis clar, així que procedeixen a la despigmentació per tal de complaure'ls.  D'altres parlen de “complexos”…

La blocaire Fatou, a Blackbeautybag, va més enllà en el seu post ‘El blanquejament de la pell: pràctiques, riscos i responsabilitat [16]‘:

Il y a les séquelles de l'esclavage et la colonisation. D'un point de vue psychologique, ce passé a laissé des séquelles chez beaucoup de personnes. Ce sentiment d'infériorité n'a pas totalement été éradiqué malheureusement [..] Il y'a des filles qui ne sont pas complexées à la base, mais à force de railleries venant de leurs proches, elles sautent le pas. Les remarques comme: TU ES NOIRE COMME LA NUIT, SI TU ES TROP NOIRE AUCUN HOMME NE VOUDRA DE TOI, et j'en passe des meilleures …

Queden les seqüeles de l'esclavatge i la colonització. Des d'un punt de vista psicològic, aquest passat ha deixat cicatrius en molta gent. Aquest sentiment d'inferioritat no ha estat, malauradament, eradicat del tot […] Hi ha xiques que, en principi, no se senten inferiors, però que a força d'escarnis per part dels seus éssers més propers, acaben desenvolupant aquest complex. Comentaris com: ERES NEGRA COM LA NIT, SI ERES MASSA NEGRA, CAP HOME ET VOLDRÀ, i d'altres que no es queden enrere…

Sobre el sentiment d'inferioritat, la blocaire Mama Sarate escriu un post que instiga la controvèrsia: ‘Del negre al blanc ↗ L'ASCENS RACIAL [17]‘.

Què poden fer les internautes per fer front a aquest problema tenint en compte que, per exemple, al Senegal existeix un decret del 1979 que prohibeix la despigmentació de les alumnes d'elemental, primària i secundària [18] o que a Jamaica la qüestió s'aborda com un problema de salut pública [19] [en]? Als Estats Units, es va produir l'any passat el documental Dark Girls [20] [en] per tal d'il·lustrar i debatre els prejudicis contra les dones de pell fosca, mentre que a Kenya, la top model Ajuma Nasenyana [21] [en] va posar en funcionament una campanya contra els productes que blanquegen la pell.

Una primera resposta  [2]és la de Kiné Fatim Diop [1]:

Très rapidement, une mobilisation citoyenne dénonçant les risques de cette lotion [Khess Petch] est née sur les réseaux sociaux. Lancée sur Internet le 8 septembre, une pétition en ligne appelant le ministère de la Santé à mettre fin à cette campagne publicitaire a recueilli [22] plus de 1.000 signatures en quatre jours.

A les xarxes socials, es va generar ràpidament una mobilització ciutadana que buscava denunciar els riscos d'aquesta loció [Khess Petch]. La petició online, que es llançava el 8 de setembre per demanar al Ministeri de Sanitat que posara fi a aquesta campanya publicitària, va recollir [22] més de 1.000 signatures en quatre dies.

En Twitter @K_Sociial [23] reflexionava:

@K_Sociaal [24]:  Je vais bientôt créer : “Nioul kouk” [toute noire] vous allez voir. Les filles deviendront bleues ! …

@K_Sociaal [24]: Aviat crearé: “Nioul kouk” [tota negra], ja ho veureu. Les xiques es tornaran blaves! …

Blocaires i dissenyadors gràfics amb aquesta mateixa idea van organitzar una contracampanya: a Khess Petch (tota blanca) s'hi oposa Nioul Kouk [25] (tota negra)”.