Xina: Un inversor blocaire fa caure el preu de les accions de Sina un 8% amb un tuit

El 16 de juliol de 2012, Issac Mao, conegut blocaire, inversor i investigador dels mitjans socials xinès, escrigué al Tuiter [zh] que forçaria a la baixa el preu de les accions de la plataforma de microblocs xinesa Sina amb operacions en curt (venda al descobert) diàries, com a reacció al tancament del seu compte d'usuari.

Com que utilitzà l'etiqueta especial d’StockTwits [en] “$+ codi borsari”, el seu tuit es va difondre a inversors de tot el món a través de la plataforma de comunicació d'inversions. L'endemà, 17 de juliol, el preu de les accions de Sina al NASDAQ va caure un 8 %.

El preu de les accions de SINA s'enfonsà el 17 de juliol de 2012. Ús no comercial de la imatge d'isunaffairs.

El preu de les accions de SINA s'enfonsà el 17 de juliol de 2012. Ús no comercial de la imatge d'isunaffairs.

Isaac Mao: operacions en curt per a Sina

El tuit d'Isaac Mao [zh] del 16 de juliol deia així:

Isaac Mao

自6月17日新浪微博刪除我賬戶以來,以每天平均10條微博,10美元/條的低價索賠,並發分析新浪審查自毀的信件給全球基金經理建議“削” $SINA 股票

Des de que Sina Weibo eliminà el meu compte el 17 de juny, he volgut que em compensaren les pèrdues. La meua estimació [per a la meua compensació] és de 10 dòlars per una mitjana de 10 tuits per dia. També compartisc la meua anàlisi de l'acció autodestructiva que suposa la censura i recomane als inversors globals que forcen a la baixa el preu de Sina.

En la seua carta [en], Isaac explica millor el perquè de la seua decisió:

I'm shorting $SINA everyday since 6/7 along its downhill, then spending the earnings to buy other stocks.

Why? Unlike your thinking on Sina's climbing up with it's “growing” number of Weibo users, instead, it's going downturn in any ways:

1. Sina is boasting the biggest user based in China on microblogging, however, the data is questionable. In my guess, 1/4 of its accounts are zombie,1/4 frozen,1/4 spammer,1/4 guided voices

2. Sina keeps deleting high quality but political-sensitive accounts in hundred of thousands rate a month, but keep them in census to advertisers. Sina reportedly make fraud by itself by faking million-follower accounts to mislead advertisers.

3. Sina deployed a series of regulations on real name verification and community peer watch rules, all failed now since never has a consistent principle. Real users are losing interesting posting relevant information there

4.QQ weibo is catching up, outpacing Sina as the top microblogging service, though Sina still keeps some celebrities there. Most of those public voices have dual account on both QQ Weibo and Sina Weibo.

5. Apart from user's counting complains, Sina itself has to face the risks from authority as well. In a leadership transition year,Sina may not be able to keep Weibo service live, most probably.  There will be several big inflexions upcoming in China, keep eyes open.

Estic forçant a la baixa les accions de $SINA cada dia des del 6/7  i gastant-me els beneficis comprant altres accions.
Per què? A diferència de vosaltres, que penseu en la pujada de Sina representada pel seu “creixent” nombre d’usuaris, jo crec que està decaient per diverses raons:
1.    Sina presumeix de ser el servei de microblocs més gran de la Xina. Tanmateix, les dades són qüestionables. Segons els meus càlculs, ¼ dels comptes són zombies, un ¼ estan congelats, ¼ són spam i ¼ són veus guiades*.
2.    Sina elimina contínuament comptes d’usuaris d’alta qualitat, però políticament delicats, a un ritme de centenars de milers per mes. Tanmateix, continua comptabilitzant-los de cara als anunciants. Segons s’ha informat, Sina ha estat culpable de frau per enganyar anunciants amb comptes falsos amb milions de seguidors.
3.    Sina ha desplegat tota una sèrie de regulacions, com el registre amb nom real i les normes de vigilància de companys de comunitat online, que han resultat fallides per manca d’un principi consistent. Els usuaris reals estan perdent interés en penjar informació rellevant a la xarxa.
4.    QQ Weibo* està retallant distàncies i superant Sina com a principal servei de microblocs, malgrat que Sina encara manté alguns comptes de personatges famosos. La majoria d’aquestes veus públiques tenen comptes a les dues xarxes, a QQ Weibo i a Sina Weibo.
5.    A banda de les queixes dels usuaris, Sina també ha d’enfrontar-se als riscos provinents de les autoritats. Aquest és un any de canvi de lideratge polític, és molt probable que Sina no puga mantindre el seu servei de Weibo*. Hi haurà grans inflexions a la Xina, manteniu els ulls oberts.
*”Veus guiades” és una referència als internautes que reben diners del govern per fer comentaris de suport a les polítiques del govern, coneguts com l’Exèrcit dels 50 centaus [es].
*QQ Weibo és un altre servei de microblocs xinés.
*Weibo significa microbloc en xinés.

El poder del #socialnomics

No és la primera vegada que Isaac Mao fa campanya contra corporacions globals[zh]:

2006年抵制MSN Space聲援@mranti等網誌作者,這個服務在2009年自廢;2007年公開信警告谷歌不要自我審查,否則會自推到角落,谷歌2010年退出中國市場。新浪自以為玩轉本土,其實是更深的自掘

社會性媒體其實與經濟的對應關係正在勾連起來,這個研究領域叫做#socialnomics ,也就是社會力量對經濟指標的影響,品牌正邪與價值的對應關係會越來越明顯。新浪自以為刪除某個帳號無所謂,殊不知這種信號就是走衰的開始。

Ja al 2006, hi hagué una campanya de suport  a blocaires com @mranti (el bloc dels quals al MSN Space fou suprimit [zh] en un moment en què Microsoft ansiava entrar al mercat xinès) i el servei fou interromput al 2009. El 2007, una carta oberta [en] dirigida a Google avisava la companyia dels perills de l'autocensura, i el 2010 Google decidí abandonar el mercat xinès. Ara que Sina pensa que pot fer el que li vinga en gana a casa seva, està cavant-se la seua pròpia tomba.
La connexió entre les xarxes socials i l'economia cada cop és més estreta, d'ací l'expressió anglesa #socialnomics: l'impacte de les forces socials en els índexs econòmics. La imatge d'una marca afecta al seu valor. Sina pensa que està bé eliminar els comptes dels seus usuaris. És un senyal que indica la seua desaparició.

Després de la visibilitat aconseguida per la seua acció, el compte d'Isaac Mao a StockTwits [en] fou cancel·lat el 18 de juliol a les 00:35, hora de Pequín.

Els internautes xinesos han estat pressionant Sina en protesta contra les seues pràctiques de censura, com el registre obligat amb nom real, des del 2011. Fa pocs mesos, alguns internautes dirigires una carta oberta [zh] als inversors de Sina, en la qual també es demanava que apostaren a la baixa:

The Chinese government’s policy on Weibo has a significant effect on the prospects of Sina. Holding the shares of Sina Corp entails tremendous uncertainty. On 20 September 2011, the share price of Sina dropped by 15.17% to US$92.76, the greatest daily drop since December 2008. Sina’s market capitalization has shrinked by US$1 billion to US$6 billion. Market commentators attribute this drop to concerns over regulatory risks.

On 17 October 2011, Beijing Daily published an anonymous op-ed titled “Lack of credibility will mean the end of Weibo”, which calls for a real-name registration system for Weibo.6 The article criticizes the serious shortcomings which come with the rapid growth of Weibo. If left unchecked, these problems will threaten the society. It urges the government to purify the Internet through more comprehensive and targeted measures so that new media will be responsible for ensuring integrity. It suggests that the government should fully implement a real-name registration system for Weibo and an accountability system for online media. Guangdong’s Southern Metropolitan Daily thinks that “a strict real-name system may drive away users.”

In a recent interview with CCTV’s program Economic Half-hour, Sina CEO Charles Chao commented that Weibo will be the future driving force of Sina.8 China’s regulatory policy towards Weibo will undoubtedly have a significant impact on the prospect of Sina. As social conflicts are becoming more acute, the government’s control on the society will tighten, and the space for free speech will shrink. In this context, Internet censorship will undoubtedly be strengthened, and the possibility of the Chinese government shutting down the microblogging services will always be with us.

Perpetrators and their collaborators should be punished. We hereby urge investors to reduce their shareholding in Sina based on both moral and rational judgments, thereby indirectly applying pressure to Sina and its microblogging service to get them onto censorship practices based on clear and transparent principles.

La política del govern xinès respecte a Weibo té un impacte significatiu en les previsions de Sina. Tindre accions de Sina Corp implica una gran incertesa. El 20 de setembre de 2011, el preu de les accions de Sina caigué un 15.17% fins als 92.76 $, la caiguda diària més forta des de desembre de 2008. La capitalització borsària de Sina s’ha reduït en 1.000 milions de dòlars fins a situar-se en 6.000 milions de dòlars. Els comentaristes del mercat atribueixen aquesta caiguda a la preocupació pels riscos regulatoris.

El 17 d’octubre de 2011, el Diari Pequín publicà un article d’opinió anònim titulat “La manca de credibilitat comportarà la fi de Weibo”, el qual defensava un sistema de registre amb nom real per a Weibo. Si no es revisen, aquests problemes amenaçaran la societat. L’article insta el govern a purificar Internet a través de mesures més exhaustives i concretes, de manera que els nous mitjans siguen responsables s’assegurar-ne la integritat. L’article suggereix que el govern implemente completament un sistema de registre amb nom real per a Weibo i un sistema de responsabilització per a mitjans online. El Diari Metropolità del Sud, de Canton, expressà que “un sistema de registre amb nom real podria espantar els usuaris”.

En una entrevista recent al programa Mitja Hora d’Economia de la CCTV, la televisió nacional xinesa, Charles Chao, el director executiu de Sina, comentà que Weibo serà la futura força motriu de Sina. Les polítiques regulatòries de la Xina cap a Weibo tindran sense cap dubte un impacte significatiu sobre les perspectives de Sina. A mesura que els conflictes socials s’aguditzen, el control del govern sobre la societat s’estrenyerà, i l’espai per a la llibertat d’expressió s’encollirà. En aquest context, la censura a Internet segur que es reforçarà, i la possibilitat que el govern xinès tanque els serveis de microbloc serà sempre amb nosaltres.

Els executors i els seus col·laboradors haurien de ser penalitzats. Per això instem els inversors a reduir el seu accionariat a Sina, segons el seu propi judici tant moral com racional, i d’aquesta manera pressionar Sina i els seu servei de microbloc per tal que basen les seues pràctiques de censura en principis clars i transparents.

Comença la conversa

Autors, si us plau, Obre sessió »

Pautes

  • Tots els comentaris són revisats per un moderador.. Si us plau, no introdueixis comentaris més d'una vegada o es podrien identificar com a correu brossa.
  • Si us plau, respecta als altres. No s'aprovaran comentaris que continguin missatges ofensius, obscenitat o atacs personals.