Mà dura a la Xina contra els “social media”: sis detinguts i setze webs tancades

La notícia s’escampà el dissabte 31 de març de 2012 de bon matí, quan es van connectar els internautes xinesos més matiners: sis persones havien estat detingudes i setze webs tancades per “haver fabricat o disseminat rumors en línia”, segons l’Oficina Nacional Xinesa d’Informació a Internet (SIIO) i la policia de Pequín, tal com ho ha recollit l’agència de notícies oficial Xinhua [en].

La notícia de Xinhua també afirma que els populars serveis de microbloc Sina Weibo i Tencent Weibo [en], alternatives xineses de Twitter, han rebut “crítiques i càstigs en conseqüència”. En què consisteix aquest càstig? No hi ha manera de saber-ho, però els internautes xinesos ràpidament n’han notat el resultat: amdues companyies han desactivat l’opció de publicar comentaris del 31 de març al 3 d’abril.

Molts mitjans estrangers han recollit la notícia, com la BBC, The Wall Street Journal, Al-Jazeera i Forbes [en].

Rectified.name [en], un bloc xinès acabat d’estrenar, ha publicat:

Ací ningú pot sentir els teus crits. Tenen la gent callada amb esparadrap. Font: Ministry of Tofu

Early last week there was a flood of sensational rumors on Chinese microblogs alleging political unrest and splits among the Party’s top leadership. Last night news broke that the relevant authorities slapped China’s two most influential microblog platforms, Sina Weibo and Tencent Weibo, for not acting strongly enough to suppress the rumors.

Al principi d’aquesta setmana hi ha hagut una onada de rumors als microblocs xinesos que afirmaven que hi havia disturbis polítics i divisió a les altes esferes del Partit. Anit, saltà la notícia que les autoritats competents han penalitzat les dues plataformes de microblocs més influents de la Xina, Sina Weibo i Tencent Weibo, per no actuar amb prou força per aturar els rumors.

Xinhua [en] ha citat un portaveu de la SIIO que detallava que aquests rumors (eufemisme recurrent per al·ludir a crítiques al govern) parlaven de “vehicles militars entrant a Pequín i alguna cosa que no anava bé a la ciutat”. Es referien a les converses sobre un suposat colp d’estat i la lluita pel poder al Partit Comunista Xinès (PCX) que havien inundat internet arran de la destitució de l’alt oficial del partit Bo Xilai.

Els comentaris sobre Bo Xilai i el suposat colp d’estat feia setmanes que se censuraven [en] a les xarxes socials xineses.

Jing Gao, de Ministry of Tofu [en], ha escrit:

On the morning of March 31, Sina Weibo users who tried to leave comments received an error message from the system:

“To all Weibo users, recently, comments left by microbloggers have started to contain much illegal and detrimental information, including rumors. In an effort to clean them up in one stroke, comments function of Sina Weibo will be temporarily disabled from 8 a.m. March 31 to 8 a.m. April 3. After the clean-up, we will reopen comments section. Necessary clean-up of information is conducive to providing everyone a better communicating atmosphere. We expect your understanding and consideration. Thank you for your support.”

El 31 de març al matí, els usuaris de Sina Weibo que intentaven deixar comentaris rebien un missatge d’error del sistema:

“A tots els usuaris de Weibo: recentment, els comentaris deixats per microblocaires han començat a contindre molta informació il·legal i perjudicial, incloent-hi rumors. En un esforç per netejar-los tots alhora, la funció de comentaris a Sina Weibo es desactivarà temporalment del 31 de març a les 8.00 fins el 3 d’abril a les 8.00. Després de la neteja, reobrirem la secció de comentaris. Una necessària neteja de la informació propicia que tots tinguem un millor ambient de comunicació. Esperem que ho comprengueu i que ho tingueu en compte. Gràcies pel vostre suport.”

Un usuari de Sina Weibo: "La mascota de Sina deu fer una pinta així aquests dies". Font: Ministry of Tofu.

El portaveu de la SIIO citat per Xinhua [en] ha destacat que un nombre desconegut de persones, també acusades de disseminar rumors, van rebre “amonestacions” i van ser “conscienciades”, però demostraren “voluntat de penedir-se’n”. Segons Xinghua, la policia de Pequín afirmà que els rumors “pertorben severament l’ordre públic, soscaven l’estabilitat social i mereixen un càstig”.

C. Custer, de Techinasia [en], ha comentat:

The rumors are referred to as exerting an “evil influence” on society, and those who spread them are called “lawbreakers” who acted “maliciously” and “without reason.” Xinhua is China’s official state wire service, and these words were probably carefully chosen.

The report ends with this sentence: “The two companies [Sina and Tencent] expressed that they would thoroughly implement the relevant regulations, take steps to reform themselves, and increase their supervision [of content].” That is very significant, especially if you’re a weibo user.

[Xinhua] diu que els rumors han exercit una “influència malvada” en la societat i anomena aquells qui els han disseminat de “transgressors” que han actuat “maliciosament” i “sense raó”. Xinhua és l’agència de notícies oficial de la Xina, i aquestes paraules segurament s'han triat a consciència.

La notícia acaba amb aquesta frase: “Les dues companyies [Sina i Tencent] han assegurat que implementaran les regulacions competents a consciència i prendran mesures per adaptar-se i augmentar la seua supervisió [de continguts].” Això és molt significatiu, especialment si eres usuari dels microblocs.

La Xina té el sistema de censura d’internet [en] més sofisticat del món, conegut en anglés com el Great Firewall of China [en] (Gran Muralla-Tallafocs de la Xina). Tanmateix, molts veuen els social media, especialment els microblocs, com l’instrument per a desafiar el control governamental de la informació al segle XXI.

El Partit Comunista és molt conscient del poder dels social media. Les autoritats xineses han augmentat els esforços per a controlar la informació en línia [en] durant l’últim any, arran dels episodis de la Primavera Àrab, que posaren de manifest que Twitter i Facebook poden ajudar a enderrocar governs. El desembre passat, el govern xinès llançà noves mesures [en] que han forçat els microblocaires a registrar-s’hi amb el nom real. Tot i així, hi ha un sentiment general que les companyies d’internet xineses són prou populars i poderoses per desafiar el govern. La qüestió és: algú pot esquivar a la Xina el control del Partit Comunista?

C. Custer, de Techinasia, acaba l'apunt dient:

If they think Weibo poses a real threat to social stability, they will not hesitate to pull the plug.

But it will never come to that, because Sina and Tencent aren’t stupid. They may have been playing fast-and-loose with the real name regulation rules so far, but they both understand that complying with regulators is the only way a company can do business in China. (Don’t believe me? Ask Google.) So, if you’re on weibo, expect to see significant changes in the months ahead (and maybe don’t retweet those coup rumors unless you’re interested in getting to know your local State Security agents a bit better). Real-name registration hasn’t significantly impacted the discourse on Chinese microblogs yet, but I have the distinct feeling that the music is about to stop.

Si creuen que Weibo és una amenaça per a l’estabilitat social, no dubtaran a tancar l’aixeta.

Però això no passarà mai, perquè Sina i Tencent no són estúpides. Potser fins ara s’han estat prenent a la lleugera les regulacions sobre el registre amb nom real, però ambdues entenen que complir les regulacions és l’única manera de fer negocis a la Xina. (No em creieu? Pregunteu-ho a Google.) Així que si ets als microblocs, espera a veure canvis significatius els mesos vinents (i potser no retuitejar aquests rumors sobre el colp d’estat, tret que vulgues conèixer els teus agents de Seguretat Nacional locals una miqueta millor). El registre amb nom real encara no ha impactat significativament el discurs als microblocs xinesos, però tinc la clara impressió que aquesta música prompte deixarà de sonar.

El control d’internet és un assumpte de màxima importància a la Xina. El poder de les xarxes socials per a articular protestes socials és una amenaça directa per a l’harmonia i l’estabilitat orwelianes del Partit Comunista de la Xina. Havent d'afrontar el refredament de l’economia i en plena transició de lideratge, el PCX sembla pensar que atacar internet és la millor manera d’aferrar-se al poder.

Comença la conversa

Autors, si us plau, Obre sessió »

Pautes

  • Tots els comentaris són revisats per un moderador.. Si us plau, no introdueixis comentaris més d'una vegada o es podrien identificar com a correu brossa.
  • Si us plau, respecta als altres. No s'aprovaran comentaris que continguin missatges ofensius, obscenitat o atacs personals.